Home - Over HH Mol - Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Het H. Hartziekenhuis Mol staat voor veilige en kwalitatieve zorg met persoonlijke aandacht.

Bel ons 014/71 20 00

Hoe werken we aan/meten we kwaliteit?

Hoe werken we aan kwaliteit?

Om te kunnen verbeteren meten we onze prestaties en testen we ons kwaliteitssysteem systematisch. Wij vinden het belangrijk om open en transparant te zijn over de kwaliteit van onze zorg. Zo laten wij ons extern toetsen door Qualicor Europe en hebben we medewerkers opgeleid om interne audits uit te voeren. De resultaten van deze in- en externe controles brengen we regelmatig in beeld, zodat u en onze medewerkers weten wat goed gaat en wat beter kan. U vindt hier ons kwaliteitsbeleid, verbeteracties en verbeterprojecten. Bovendien gebruiken we de resultaten om onze kwaliteit en veiligheid steeds verder te verbeteren. Gaat er toch iets fout? Dan willen we dat graag weten, zodat we ervan kunnen leren.

Hoe meten we kwaliteit?

Het H. Hartziekenhuis Mol maakt gebruik van kwaliteitsresultaten om zijn kwaliteit van zorg te toetsen en de transparantie van zijn kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij doen dit in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. Voorbeelden zijn geneesmiddelenvoorschrift, patiënten tevredenheid, handhygiëne. De website https://zorgkwaliteit.be/ biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken.

Hoe kan u helpen?

Patiëntenervaringen

Tijdens jouw opname zal je een tevredenheidsdocument overhandigd krijgen. Dankzij jouw deelname aan deze vragenlijst weten wij waar wij onze zorg kunnen verbeteren.

Tweemaal per jaar wordt de vragenlijst van het Vlaamse Patiëntenplatform gebruikt. Deze vragenlijst past in het ‘Vlaams Indicatorenproject’ van de Vlaamse Overheid.

De vragenlijsten worden door de overheid zelf verwerkt en de resultaten worden dan meegedeeld aan de ziekenhuizen die deelnemen aan dit project.

Melden van een incident

Heeft er zich tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis een incident plaatsgevonden dat onbedoeld tot schade heeft geleid of had kunnen leiden? Help ons dan om deze onbedoelde gebeurtenis in de toekomst te vermijden en samen te werken aan kwaliteitsvolle zorg. Je kan ons helpen door jouw incident te melden via deze pagina.  Onze medewerkers gaan dan onmiddellijk op zoek naar mogelijke structurele oplossingen om in de toekomst soortgelijke gebeurtenissen te vermijden. Zo kan u een verschil maken voor onze toekomstige patiënten!

Help zelf de veiligheid van uw zorgproces te vergroten door onderstaande tips toe te passen.

Erkenningen en kwaliteitslabels

Zorginspectie

Zorginspectie omvat een verplichte kwaliteitsdoorlichting van zorgtrajecten- en programma’s door de Vlaamse Overheid.

Voor meer informatie over de rapporten Zorginspectie: klik hier

Accreditatie kwaliteitslabel van Qualicore Europe

Van patiënten, verwijzers, en overheden willen we graag het vertrouwen ervaren dat het H.Hartziekenhuis Mol een veilig en goed georganiseerd ziekenhuis is. Daarom laten we een externe onpartijdige organisatie , Qualicore Europe (voormalig NIAZ), de werking van ons ziekenhuis beoordelen aan de hand van internationale kwaliteitsnormen Niaz Qmentum 2.0. Voor meer informatie: klik hier

Smiley – label voor onze grootkeuken

Het Smiley-label wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het is de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen. Het label toont aan dat het volledige proces van de productie, de verwerking en de distributie van de maaltijden in ons ziekenhuis veilig verloopt. Onze grootkeuken ontving de Smiley voor de vierde keer in december 2022.

Patiëntenparticipatie

Hoe groeien naar persoonsgerichte zorg?

Ziekenhuishygiëne

We streven ernaar om ziekenhuisinfecties te voorkomen. Door een strikte toepassing van de voorzorgsmaatregelen, zorgen wij voor een veilig verblijf.