Home - Over HH Mol - Kwaliteit en veiligheid - Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie

Bel ons 014/71 20 00

Contactgegevens

Wim Mercier
Tel. 014/71 28 59
E-mail: wim.mercier@azmol.be
maandag – vrijdag: 8:00u – 16:30u

 

Persoonsgerichte zorg vereist dat patiënten beschikken over de benodigde kennis en ondersteuning om mee beslissingen te kunnen nemen over en deel te kunnen nemen aan hun eigen zorg. De zorgverleners functioneren maximaal binnen een ondersteunende werkomgeving. Persoonsgerichte zorg is breder dan patiëntgerichte zorg en heeft niet alleen betrekking op klinische contacten, maar heeft ook aandacht voor de gezondheid van mensen in hun gemeenschap. Als organisatie die streeft naar het ontwikkelen van de beste normen voor zorgverlening, ten behoeve van betere zorgresultaten, vormt persoonsgerichte zorg een werkelijke afspiegeling van ons mandaat. In de toekomst moeten patiënten zich erkend zien als partners in hun zorg en als deskundigen op het gebied van hun eigen aandoening – een ambitie die clinici en zorgmanagers vaak wel zeggen te onderschrijven, maar die nu toch echt moet worden verwezenlijkt.

Basis principes om te groeien naar persoonsgerichte zorg:

 • Informatie en kennisdoorstroming in een begrijpbare taal.
 • Vorming, opleiding en ondersteuning op maat: ontwikkeling van de juiste kennis, vaardigheden en attitudes.
 • Een participatiecultuur die doordrongen is in de volledige organisatie.
 • Een faciliterend management: tijd, financiële middelen, formele structuren en richtlijnen faciliteren duurzame patiënten participatie.
 • Duidelijke afspraken en richtlijnen zodat verwachtingen ook overeenkomen met de realiteit.
 • Tijd en kans geven om zowel de zorgverleners als de patiënten vertegenwoordigers te laten groeien, elkaar te vertrouwen, met elkaar kennis te maken, …
 • Rekening houden met de draagkracht van de patiënten vertegenwoordigers en -verenigingen.
 • Participatie is maatwerk. De inhoud en uitwerking van patiënten participatie zal verschillend zijn per organisatie en kan ook veranderen doorheen de tijd.
 • Rekening houden met praktische en organisatorische aspecten. (bv. Toegankelijkheid van gebouw, tijdig doorsturen van praktische informatie, een warm onthaalbeleid, …).
 • Constructieve en positieve communicatie tussen alle partijen. Er wordt geluisterd naar elkaar en er is ook ruimte voor dialoog.
 • Er wordt tijd voorzien voor evaluatie van de participatie

Met rasse schreden implementeren we persoonsgerichte zorg in ons ziekenhuis. Dit op microniveau ( relatie zorgvrager/ zorgverlener), als op mesoniveau ( uitgerold op een afdeling/ discipline), als op macroniveau ( het volledige ziekenhuis). Onderstaande tabel geeft een overzicht van initiatieven waar we trots op zijn.

Tabel1: overzicht initiatieven HHMOL
Dialoog Inspraak Ervaring/Beleving
Micro Prenatale sessies
Pijnkliniek
Zorgpad zwangerschap
Keuzehulp
Obesitastraject
Inloophuis
Buddy-werking
Verslavingskoepel
Meso Prem’s & Prom’s
Macro Open disclosure Patiëntenpanel