Home - Hoe kan jij helpen?

Hoe kan jij helpen?

Bel ons 014/71 20 00

Help mee aan veilige zorg

Als patiënt kan u een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van uw eigen zorgproces. Help zelf uw veiligheid te vergroten door onderstaande tips toe tepassen.

1. Durf te vragen, help mee aan veilige zorg

U denkt dat er iets fout gaat? Bespreek dit onmiddellijk met uw zorgverlener. Maak vooraf een lijstje met de vragen die u aan de arts of verpleegkundigen wil stellen, dit helpt u bij uw gesprek.

Voelde u zich in een patiëntonveilige situatie laat het weten via dit formulier. Zo kunnen we de nodige bijsturingen doen waar nodig. U kan het formulier deponeren in de brievenbus aan de balie van de verpleegafdeling of in de bus in de inkomhal.

2. Goed geïnformeerd zijn

Bekijk onze Infobrochures en zorg dat u weet wat u mag verwachten van uw behandeling of onderzoek.

Als patiënt heeft u recht (brochure patiëntenrechten) op duidelijke, begrijpbare informatie. Bereid u samen met uw arts en verpleegkundige goed voor op de operatie of het onderzoek.

Vraag hoe u zich moet voorbereiden (bijvoorbeeld nuchter blijven), hoe lang de behandeling duurt. Hoewel wij alles in het werk stellen om pijn en misselijkheid te voorkomen, is het mogelijk dat u toch pijn of misselijkheid (brochure pijn en misselijkheid) ervaart. Bespreek deze thema’s vooraf met uw arts.

3. Noteer belangrijke informatie over uw gezondheid

Noteer belangrijke informatie over uw gezondheid en bezorg deze aan de zorgverleners. Vul de medicatielijst (link) in en breng deze mee naar het ziekenhuis.

Meld ook eventuele allergieën; bijvoorbeeld voor contraststoffen, antibiotica, voeding, kleefpleisters,… Gebruikt u bloed verdunnende medicatie? Laat het ons zeker weten.

4. Help mee aan een correcte identificatie

Zorg ervoor dat alle zorgverleners weten wie u bent. Wees niet bang om de verpleegkundige of arts aan te spreken als u denkt dat men u verwart met een andere patiënt. Toon uw identificatiearmbandje voor elke behandeling of onderzoek.

Indien van toepassing: laat de juiste zijde of plaats(en) met een pijl aanduiden waar u geopereerd zal worden.

5. Stel vragen bij onverwachte of nieuwe medicatie

Controleer of het geneesmiddel dat u krijgt voor u bedoeld is.
Laat de zorgverlener uitdrukkelijk uw naam en geboortedatum noemen bij het toedienen van medicatie.

6. Veilig naar huis

Zorg ervoor dat u weet wanneer u weer op controle moet komen en dat u weet wie u kan contacteren bij problemen.

7. Een ziekenhuisinfectie voorkomen

In ons ziekenhuis worden verschillende acties ondernomen om infecties te voorkomen. Ook u als patiënt, familielid of bezoeker kan hier uw steentje aan bijdragen.

De belangrijkste maatregel om infecties te voorkomen, is een goede handhygiëne. Via de handen worden immers gemakkelijk bacteriën en virussen overgedragen. Reinig de handen daarom steeds vóór het eten en na toiletgebruik.

Onze artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel kennen het belang van handhygiëne en voeren deze ook uit vóór én na elk patiëntencontact. Durf hen gerust te vragen of ze hun handen hebben ontsmet alvorens ze u behandelen of verzorgen.

8. Vallen voorkomen

Was u het afgelopen half jaar het slachtoffer van een valincident of zijn er andere risico’s op vallen zoals slecht zicht of problemen met de mobiliteit? Breng onze zorgverleners op de hoogte.