Home - Ombudsdienst

Ombudsdienst

De ombudsdienst neemt jouw vragen, suggesties of klachten over onze dienstverlening ter harte. De dienst bemiddelt en geeft aanbevelingen aan het ziekenhuis om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.U kunt bij de ombudsdienst terecht met een klacht, melding van een (bijna)-incident of een suggestie.

Bel ons 014/71 20 00

Contactgegevens

Lieve Lenie
Tel.: 014/71 24 42
E-mail: ombudsdienst@azmol.be

maandag: 9u-14u
dinsdag: 9u-16u
donderdag: 9u-16u
Niet aanwezig? Vul het contactformulier in. De ombudsdienst contacteert u dan zo snel mogelijk.

Contactformulier

Suggesties, vragen, incidenten, opmerkingen? Hoe ga je best te werk?

Suggesties en Vragenlijst patiënten tevredenheid

Een suggestie is een voorstel tot verbetering, waaruit het ziekenhuis kan leren.

De ombudsdienst bespreekt uw suggestie met de betrokken medewerkers en geeft indien gewenst feedback.
Vul contactformulier in om uw suggestie te melden of  bel 014/71 24 42.

Klik hier om de vragenlijst patiënten tevredenheid in te vullen

Wij willen onze zorg blijven verbeteren en u kunt ons daarbij helpen. Deel daarom uw ervaringen met ons.

De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden. U kunt uw persoonlijke gegevens invullen; maar dit is niet verplicht.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

 

 

(Bijna)-Incidenten melden

Een incident wordt gezien als een onbedoelde gebeurtenis tijdens de zorg of behandeling die voor schade heeft gezorgd of mogelijk schade had kunnen veroorzaken.

Het H.Hartziekenhuis wil voor zijn patiënten, artsen en medewerkers een open en veilige organisatiecultuur creëren. Hiervoor is er een veiligheidsmanagementsysteem opgezet. De ombudsdienst zal uw incident opvolgen en bespreken met de betrokkenen. Op basis van de analyse van de meldingen, worden concrete verbeteracties opgesteld. U krijgt hierover feedback van onze ombudsdienst. Vul het contactformulier in om uw (bijna)-incident te melden. U kan uw incident ook telefonisch melden op het nummer 014/71 24 42.

Klachten

Een klacht is iedere uiting van ontevredenheid of ongenoegen omtrent het zorg- of ondersteunend (schoonmaak, voeding,…) proces van een patiënt of bezoeker in het ziekenhuis.

Iedere melding wordt geregistreerd, onderzocht en besproken met de betrokken dienst of persoon met als doel een zo goed mogelijke oplossing voor te stellen. Er zal steeds een antwoord bezorgd worden. Alle klachtentrends worden tevens besproken met de directie. Vul het contactformulier in om uw klacht te melden of telefonisch op het nummer 014/71 24 42.

In het Huishoudelijk reglement van de ombudsdienst kan u zich informeren over het verloop van het klachtenproces. Onze ombudsbrochure en klachtenprocedure kunnen ingekeken worden aan het onthaal van ons ziekenhuis of de ombudsdienst.

Patiëntenrechten en -plichten

Tijdens uw behandeling komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u een deskundige behandeling en een goede verzorging verwachten. Maar onze zorgverleners verwachten ook het één en ander van u. Deze wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd als ‘rechten en plichten’.