Home - Spoedgevallen

Spoedgevallen

Op de spoedgevallen kunt u steeds terecht voor alle dringende medische problemen. De dienst is uitgerust met alle nodige faciliteiten om patiënten in de meest kritische toestand op te vangen. De dienst beschikt ook over een Paramedisch Interventie Team (PIT) dat dag en nacht actief is in de Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

Bel ons 014/71 20 00

Nuttige telefoonnummers in geval van noodsituaties

Openingsuren: 24u/24u

Dringende Geneeskundige Hulp: 112
Brandweer                                     : 112
Politie                                              : 101
Antigifcentrum                              : 070/245 245
Zelfmoordlijn                                 : 1813
Drugslijn                                         : 078/151 020
Wachtdienst apothekers             : 0903/99 000
Wachtdienst huisartsen              : 014/222 200
Wachtdienst tandartsen             : 0903/399 69

Wat heeft u nodig op spoedgevallen?

Wanneer u zich aanmeldt aan de balie dient u volgende zaken klaar te nemen en af te geven:

 • Identiteitskaart
 • Verwijsbrief voor spoedgevallen
 • Eventuele verzekeringspapieren of andere attesten.

Onderzoeken – wachttijden

Wachten is nooit aangenaam. Wij doen ons uiterste best om de wachttijden te beperken. De snelheid van behandeling wordt vooral bepaald door de ernst van de klacht. Levensbedreigende aandoeningen krijgen steeds voorrang.
Volgende zaken kunnen een verlenging geven van de wachttijden:

 • Het aantal patiënten op spoedgevallen en de ernst van de aandoening.
 • De tijd nodig om de resultaten van eventuele onderzoeken te ontvangen  (bloedonderzoek, radiologie, …). Om u een idee te geven: een analyse van een bloedname duurt ongeveer 1,5 u alvorens volledig te zijn.
 • Het advies van een andere specialist wordt gevraagd.
 • Het starten van de behandeling en toedienen van de nodige zorgen bij  onderzochte patiënten.
 • Voorbereiding en/of beschikbaarheid van een kamer wanneer een opname op een ziekenhuisafdeling nodig is.

Opname! Wat nu?

U of uw familielid dient opgenomen te worden?

Al snel na uw aanmelding vragen we naar uw kamerkeuze. Dit om zoveel mogelijk vertraging te vermijden eens de beslissing tot opname genomen is. Van zodra de diagnose en eerste behandeling op de dienst spoedgevallen zijn afgerond, brengen we u zo snel mogelijk naar uw kamer.

De doorstroming van de spoedgevallen naar de afdelingen verloopt soms minder vlot gezien het aantal vrije bedden in het ziekenhuis beperkt is. Dit betekent dat wij u niet naar de kamer kunnen laten vertrekken alvorens deze kamer vrij is, ook al zijn de opname, diagnose en eerste behandeling op onze dienst afgerond.

Wie verwittigt u best bij een spoedopname?

 • Wij brengen uw huisarts op de hoogte (elektronisch) van uw opname.
 • Tijdens uw opname in het ziekenhuis, kan u tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Verwittig daarom steeds uw werkgever.
 • U wordt opgenomen in het ziekenhuis en u heeft een hospitalisatieverzekering? Verwittig best uw verzekeringsmaatschappij. Aan de receptie van het ziekenhuis helpen ze u hiervoor graag verder.
 • Informeer in de mate van het mogelijke familie en/of vrienden van uw opname in het ziekenhuis