Home - Over HH Mol - Ethisch kader

Ethisch kader

Het H. Hartziekenhuis gebruikt een ethisch kader rond medisch handelen binnen hetwelk alle artsen en medewerkers functioneren. Het ethisch kader bevat een aantal afspraken, regels en normen gebaseerd op de talloze wetteksten die er omtrent ethische vraagstukken bestaan en op de wet ‘rechten van de patiënt’. Ze werden opgesteld in samenspraak met de ethische commissie.

Bel ons 014/71 20 00

Ethische commissie

Mevr. An Govaers, apotheker
Dhr. Dirk Huysmans, hoofdverpleegkundige
Mevr. Sofie Jutten, bestuurslid
Dr. Eline Peeters, uroloog
Dr. Liza Sels, geriater
Dr. Jo Staes, huisarts
Dr. Tom Van Zundert, spoedarts
Dr. Anne-marie Vermeylen, gynaecoloog
Dr. Jan Willem Verstraten, anesthesioloog

De rechten van de patiënt

De rechten van de patiënt vormen de ruggengraat van de gedragscode waaraan alle artsen en medewerkers van het ziekenhuis zich houden. Deze gedragscode maakt dan ook expliciet deel uit van de missie en de visie van het ziekenhuis in de opdrachtverklaring.

Zo heeft elke patiënt in het H. Hartziekenhuis Mol recht op:

 • Het krijgen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking,
 • Het vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar,
 • Goede en verstaanbare informatie over de gezondheidstoestand,
 • Vrij en goed geïnformeerd (kunnen) toestemmen met een tussenkomst, onderzoek of therapie,
 • De bevestiging dat elke zorgverlener is verzekerd en gemachtigd om zijn beroep uit te oefenen,
 • Een goed onderhouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift,
 • Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
 • Een toegankelijke ombudsdienst  waar iedereen terecht kan met om het even welke klacht.

Bovendien zijn er ook afspraken in het ziekenhuis waarin het omgaan met welbepaalde ethische vraagstukken wordt vastgelegd.

Met het oog op het bewaken van deze afspraken, heeft het ziekenhuis een ethische commissie die bestaat uit artsen en medewerkers van het ziekenhuis, huisartsen en externe raadgevers.
Naast het bewaken van het ethisch kader, heeft de ethische commissie volgende bijkomende taken:

 • Adviserende functie met betrekking tot alle aanvragen omtrent medewerking aan of opzetten van onderzoeksprojecten in het ziekenhuis. Daartoe beoordeelt de ethische commissie elke aanvraag hiertoe op de ethische implicaties van het wetenschappelijk onderzoek volgens vastgelegde criteria. Met name de bekwaamheid van het onderzoek en/of medewerker, de geschiktheid van de faciliteiten en het informed consent van de patiënt worden hierbij telkenmale  getoetst vooraleer toestemming tot medewerking te verlenen.
 • Ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek. Elke patiënt of medewerker kan dan ook een vraag om hulp of ondersteuning stellen rond concrete casuïstiek aan de (individuele leden van) de ethische commissie.
 • Begeleidende en raadgevende functie bij het opstellen van alle afspraken met een ethisch aspect (cfr. hierboven staande vraagstukken).

Zie ook: brochure  Uw rechten en plichten