Home - Patiënten - Kosten en facturatie

Kosten en facturatie

Bent u niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds en is uw opname niet het gevolg van een arbeidsongeval, dan moet u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen. Dat is ook zo voor ingrepen en behandelingen waarvoor het ziekenfonds geen terugbetaling voorziet (bv. zuiver esthetische ingrepen). In deze gevallen heeft het ziekenhuis het recht een voorschot te vragen dat in evenredigheid is met de kostprijs van de ingreep of behandeling. Bij het betalen van een voorschot, ontvangt u een bewijs. Het betaalde voorschot zal in mindering gebracht worden van het totaalbedrag van de factuur.

Bel ons 014/71 20 00

Vragen over uw factuur?

Elke werkdag van 8.30u tot 12u staan we klaar om uw vragen te beantwoorden.

Facturatie en tarificatie
Tel.: 014/71 21 11
Fax: 014/71 20 15
E-mail: administratie@azmol.be

Diensthoofd facturatie en tarificatie
Lieve Mertens
Tel.: 014/71 20 48
Fax: 014/71 20 15
E-mail: lieve.mertens@azmol.be

Wat betaalt u?

Verblijfskost

Het ziekenfonds vereffent het grootste deel van uw verblijfskost rechtstreeks met het ziekenhuis.
Het persoonlijk aandeel – het deel dat u zelf dient te betalen – is wettelijk vastgelegd.
Bepaalde patiënten (zoals kinderen, werklozen, weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) die genieten van een voorkeurregeling betalen een lager persoonlijk aandeel.

Bepaalde medische handelingen waarvoor geen hospitalisatie met overnachting nodig is, worden aangerekend als consultatie (met een ambulante factuur) terwijl andere via een dagziekenhuisfactuur worden verrekend. Of de medische handeling met een ambulante of een dagziekenhuisfactuur wordt aangerekend, wordt bepaald door de Riziv-nomenclatuur voor de bewuste handeling. Riziv heeft een limitatieve lijst van prestaties opgesteld die als dagziekenhuisfactuur mogen aangerekend worden. Het kan gebeuren dat u als patiënt bij opname wordt ingeschreven voor het dagziekenhuis, en toch een ambulante factuur ontvangt: dit komt dan doordat er uiteindelijk geen medische prestatie werd geleverd die op de limitatieve Riziv-lijst voorkwam.

Tijdens uw verblijf hoeft u aan niemand iets te betalen.

Supplement voor de kamer

Voor een verblijf op een gemeenschappelijke kamer en een tweepersoonskamer rekenen wij geen supplement aan.

Voor een privékamer betaalt u een kamersupplement van € 85/ dag (€ 95 voor een luxekamer op het moederhuis).

Indien u op een éénpersoonskamer verblijft, zullen de artsen een supplement van maximum 135 % op het basishonorarium aanrekenen. Dit geldt zowel voor de medische activiteiten als voor de toezichtshonoraria. Een groot deel van dit bedrag is bestemd voor de werking van het ziekenhuis. De ereloonsupplementen gelden niet als u in een éénpersoonskamer verblijft om medische redenen of
als u op de afdeling intensieve zorgen verblijft. In het moederhuis zijn er andere tarieven van toepassing. Meer info hierover aan het onthaal bij het ondertekenen van het kamer-keuzeformulier.

Het supplement voor een éénpersoonskamer heeft een invloed op een groter comfort en privacy en niet op de kwaliteit van de behandeling en verzorging.

Rooming-in is niet standaard voorzien. Specifieke situaties kunnen besproken worden met de verpleegkundigen van de afdeling.
Neonatologie: rooming-in moeder op moederhuis: € 80 (voor overnachting en maaltijden).
Kinderafdeling: aparte aanrekening voor overnachting en maaltijden.
Zetel, bed, plooibed en douche zijn ter beschikking.

Farmaceutische kost

U betaalt een forfaitaire bijdrage voor de terugbetaalbare geneesmiddelen. Deze bijdrage is bepaald door het RIZIV. De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen betaalt u volledig.

Bij terugbetaalbare implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen bedraagt uw bijdrage 10% van de kostprijs en eventueel remgeld.

Voor endoscopisch en viscerosynthesemateriaal is dat maximum 90% van de tarieven en een afleveringsmarge van 10%. Niet-terugbetaalbare implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen betaalt u volledig zelf.

Diverse kosten

Supplement voor NMR en CT-onderzoeken

NMR-onderzoeken (in samenwerking met AZ St Dimpna)

Enkele jaren geleden voerde de overheid zware besparingen door in de gezondheidssector, vooral in de tarieven voor NMR-onderzoeken. De besparingen waren van die aard, dat de kwaliteit van de zorg in het gedrang kwam.

De dienst Radiologie van het H. Hartziekenhuis Mol wil zijn patiënten enkel de beste zorg bieden. Daarom is het ziekenhuis genoodzaakt om hetzelfde te doen als de meeste NMR-diensten in Vlaanderen en wordt een persoonlijk supplement aangerekend. Hoe groot dit bedrag is, hangt af van het soort NMR-onderzoek:

Soort NMR-onderzoek Supplement voor de patiënt
NMR van het hoofd 49,36 €
NMR van hals, thorax of abdomen 49,36 €
NMR van wervelzuil 5,48 €
NMR van een lidmaat 49,36 €

CT-onderzoeken

Enige tijd geleden is de dienst Radiologie van het H. Hartziekenhuis Mol gestart met het uitvoeren van een CT-scan van de bloedvaten, het hart en de slagaders (angiografie). Omdat de overheid voor deze nieuwste CT-angiografie nog geen aangepaste nomenclatuur heeft vastgelegd, is de dienst Radiologie genoodzaakt om aan de patiënt voor dit soort CT-onderzoek een persoonlijk supplement aan te rekenen van 49,90 euro.

Patiënten met een Omnio-statuut (vroeger WIGW genoemd) dienen dit supplement niet te betalen.

Facturatietermijn

U ontvangt uw factuur (verpleegnota) twee maanden na uw verblijf in het ziekenhuis.
Voor verdere inlichtingen omtrent de kosten van uw opname kan u elke werkdag tussen 8.30u en 12u terecht op de dienst facturatie (telefoonnummer: 014/71 21 11).