Home - Patiënten - Inzage/afschrift dossier - Toegang patiëntendossier

Toegang patiëntendossier

Bel ons 014/71 20 00

Wie heeft er toegang tot mijn patiëntendossier?

De enige zorgverleners en ziekenhuismedewerkers die naar de informatie in uw patiëntendossier mogen kijken, zijn zij die op het moment van uw verblijf, aan uw zorg te pas komen en dus een ‘therapeutische (of  zorg)relatie’ met u hebben. Concreet betekent dit dat iedere zorgverlener en medewerker die betrokken is bij de gezondheidszorg die aan een patiënt wordt verstrekt, mag kijken in dat deel van het patiëntendossier dat de noodzakelijke informatie bevat om zijn/haar werk te kunnen uitvoeren.

Kan ik iemand die werkt in het H.H. Mol Ziekenhuis de toegang tot mijn patiëntendossier ontzeggen?

Ja, het is mogelijk om een zorgverlener of ziekenhuismedewerker uit te sluiten. Dit kan op twee manieren:

1. Via het federale platform eHealth (metahub)

2. Via de regionale hub Nexuzhealth (de hub waarbij ons ziekenhuis aangesloten is)

  • U kan de uitsluiting zelf regelen via de nexuzhealth-app
  • U kan de uitsluiting aanvragen bij de Ombudsdienst via dit aanvraagformulier
  • Zowel zorgverleners als ondersteunend personeel (bv administratieve medewerkers) kunnen worden uitgesloten
  • De uitsluiting wordt doorgegeven aan alle ziekenhuizen die bij nexuzhealth aangesloten zijn, maar niet aan metahub eHealth of aan andere regionale hubs

Wat zijn de gevolgen van een uitsluiting?

Een uitsluiting kan invloed hebben op de zorg die het ziekenhuis u kan bieden. Enkele voorbeelden:

– Als een uitgesloten zorgverlener van wacht is en hij/zij als enige beschikbaar is, kan de uitgesloten zorgverlener in principe geen zorg verstrekken aan de patiënt indien informatie uit het dossier noodzakelijk is om de patiënt te helpen.

– Wanneer een uitgesloten zorgverlener een therapeutische relatie met de patiënt heeft, maar geen toegang krijgt tot de nodige patiëntgegevens, zal de zorgverlener de behandelrelatie moeten stopzetten. Het kan immers gevaarlijke gevolgen hebben voor de patiënt als de zorgverstrekking wordt verdergezet zonder toegang tot potentieel cruciale informatie die in zijn/haar dossier staat.

Kan een uitgesloten zorgverlener toch nog in mijn patiëntendossier kijken?

In principe niet. Als een uitgesloten zorgverlener toch in het dossier kijkt, zal de patiënt een melding krijgen via de mynexuzhealth-app, e-mail of brief (naargelang de ingestelde voorkeur).

Uitzondering: Stel dat een uitgesloten zorgverlener als enige van wacht is voor een specifieke medische discipline waarvoor de patiënt dringende zorg nodig heeft, dan kan deze zorgverlener gedurende 24 uur toegang tot het dossier krijgen. De zorgverlener moet motiveren waarom een tijdelijke doorbreking nodig is en de patiënt zal hiervan een melding krijgen.

Hoe lang blijft een uitsluiting duren?

De uitsluiting gaat in zodra de aanvraag is verwerkt en blijft geldig tot op het moment dat de patiënt deze stopzet. Zodra de uitsluiting geactiveerd is, kan de patiënt dit zien onder de rubriek ‘toegangen’ in zijn/haar mynexuzhealth-app.

 Kan ik een uitsluiting stopzetten?

Ja. Dit kan op twee manieren:

  • Wanneer de uitsluiting initieel via het eHealth platform werd geregistreerd, kan deze enkel via het eHealth platform worden stopgezet. De patiënt dient dit zelf te doen via mijngezondheid.be.
  • Wanneer de uitsluiting initieel via Nexuzhealth werd geregistreerd, via een aanvraag bij de Ombudsdienst van het ziekenhuis, kan de patiënt deze zelf stopzetten door in de mynexuzhealth-app (onder de rubriek ‘toegangen’) op de knop ‘Geef opnieuw toegang’ te klikken. Indien de patiënt de mynexuzhealth-app niet gebruikt, kan hij/zij opnieuw contact opnemen met de ombudsdienst om de uitsluiting te laten stopzetten.

Uitgebreidere informatie kan u vinden op de website van Mynexuzhealth.