Home - Over HH Mol - Ethisch kader - Ethische Commissie: aanvraagformulier

Ethische Commissie: aanvraagformulier

Bel ons 014/71 20 00

"*" geeft vereiste velden aan

– Inzake monocentrische studieprotocollen met het oog op het behalen van een bachelor/masterdiploma en andere monocentrische studies is onze Etische Commissie bevoegd om een advies te formuleren dat bindend is. – Inzake alle overige studies, experimenten en proeven heeft de Ethische Commissie van het Ziekenhuis Gele enkel een lokale bevoegdheid. Indien op onze locatie een onderzoek wordt uitgevoerd als deel van een multicentrische studie, is er eerst een advies vereist van een Ethische Commissie met volledige erkenning. Dan wordt door onze Ethische Commissie de bekwaamheid van de onderzoeker, geschiktheid van de instelling en het informed consent formulier bekeken en indien goed bevonden wordt een advies verleend dat overeenstemt met het advies van de Ethische Commissie met volledige erkenning.
Over wat voor studie gaat het?*
Diploma gerelateerde studies zoals postgraduaat, banaba’s, manama’s, …
Is het een retrospectieve of prospectieve studie?*
Is het een nationale of internationale studie?*
Betreft de studie een farmacon?*
Wat zijn de risico’s voor de onderzoekes en voor de medewerkers van de onderzoekers? Risico’s voor de patiënten? Werden veiligheidsmaatregelen genomen? Welke?
Duid aan of onderstaande documenten zijn toegevoegd aan het dossier*
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Slechts één bestand.
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Slechts één bestand.
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Slechts één bestand.
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Niet nodig voor een retrospectieve studie. Slechts één bestand
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Enkel voor commerciële studies. Slechts één bestand.