Home - Zorgprofessionals - ZNK Info

ZNK info

Bel ons 014/71 20 00

Samenwerkingsverbanden en preferentiële partners

Het H. Hartziekenhuis Mol is partner in het ZNK-Netwerk

Op 22 december 2016 werd de VZW ‘Ziekenhuisnetwerk Kempen’ opgericht. Het H. Hartziekenhuis van Mol is hiervan stichtend lid.
Deze VZW zal progressief samenwerkingsverbanden tussen de ziekenhuizen van Geel, Herentals, Turnhout en Mol ontwikkelen. Naast samenwerking rond ondersteunende diensten zullen ook de zorgprogramma’s van de verschillende ziekenhuizen op elkaar worden afgestemd.
Een doorgedreven samenwerking binnen dit ziekenhuisnetwerk moet zo toelaten om basiszorg dicht bij de Kempense patiënt te brengen. Daarnaast is het de bedoeling om meer gespecialiseerde zorg te concentreren zodat ook deze zorg goed toegankelijk en nabij is voor de patiënt van onze regio.

In lijn met onze missie en visie, willen wij als ziekenhuis hulp bieden bij om het even welk medisch  probleem van om het even welke patiënt . Meestal zullen we die hulp met onze medische staf en medewerkers zelf in huis kunnen aanbieden.

Voor meer complexe pathologie of voor zeldzame aandoeningen, zullen we de patiënt soms doorverwijzen.
Om dat op een zo goed mogelijke manier te kunnen doen, heeft ons ziekenhuis een uitgebreid NETWERK opgebouwd met onze regionale partners en met de universitaire centra. Met respect voor de individuele wensen en eisen van patiënten en (huis)artsen zullen patiënten indien nodig bij voorkeur naar partners binnen dat netwerk worden doorverwezen.

Dat NETWERK bestaat enerzijds uit concrete samenwerkingsverbanden die ons ziekenhuis samen met regionale partners heeft op gezet, anderzijds uit uitgewerkte verwijzingsmodaliteiten met preferentiële partners .

In de concrete samenwerkingsverbanden is ons ziekenhuis actief betrokken bij het beheer en de kwaliteitsbewaking van de aangeboden zorg. Onze artsen participeren actief in een dergelijk samenwerkingsverband.

De samenwerkingsverbanden:

 • De borstkliniek Geel-Mol. Deze borstkliniek is een associatie tussen de ziekenhuizen van Geel en van Mol met actieve participatie van artsen uit beide ziekenhuizen.
  Voor een afspraak kan u terecht via onze dienst gynaecologie.
 • De NMR is eveneens een associatie tussen de ziekenhuizen van Geel en van Mol. Voor een afspraak kan u terecht op onze dienst radiologie.
 • De residentiële revalidatie afdeling is een associatie tussen de ziekenhuizen van Geel en van Mol en is gelokaliseerd op de ziekenhuiscampus van Geel. Voor opname op de revalidatie afdeling kan u vanuit het ziekenhuis van Mol verwezen worden.
 • Het B2 centrum (hartkatheterisatie) is een gezamenlijke uitbating tussen de ziekenhuizen van Herentals, Turnhout en Mol. Onze cardiologen zijn actief in dat B2 centrum, gelokaliseerd in het AZ Turnhout, campus St.-Elisabeth. U kan een afspraak maken via onze dienst cardiologie.
 • De ‘Low Care Dialyse’ in ons ziekenhuis gebeurt in samenwerking met de dienst nefrologie van het AZ Turnhout. Tevens is er een raadpleging nefrologie in het ziekenhuis aanwezig.

​Verder wij werken nauw samen met volgende preferentiële partners :

 • AZ Turnhout voor radiotherapie,  multidisciplinair pijncentrum (afspraak via pijnkliniek) en gastro-enterologie.
 • Netwerk Oncologie van de Kempen; een Netwerk in oprichting dat alle oncologen, hematologen en radiotherapeuten van de Turnhoutse Kempen verbindt in één grote samenwerking. Voor een afspraak kan u terecht op de dienst oncologie.
 • ZOL te Genk en UZ Gasthuisberg Leuven voor neonatale intensive care (NIC).
 • UZ Leuven als lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk. Dit is een kennisnetwerk rond de Universiteit van Leuven dat uit 25 Vlaamse ziekenhuizen bestaat. Binnen het netwerk wordt medische en organisatorische kennis gebundeld en gedeeld zodat de leden op elk moment toegang hebben tot kennis op universitair niveau.
  www.vznkul.be
 • UZ Antwerpen voor de interventionele neurologie. Voor een afspraak kan u terecht op de dienst neurologie.
 • Het Mariaziekenhuis Overpelt en het OPZ van Geel voor psychiatrie.