Home - Zorgaanbod - Medische disciplines - Ethiek en deontologie

Ethiek en deontologie

Bel ons 014/71 20 00

Lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat overblijft na een onderzoek of een behandeling kan in het laboratorium van het ziekenhuis worden aangewend voor kwaliteitsverbeterende projecten zoals het ijken van toestellen.

Het gebruik en de bewaring van dat materiaal gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan het labo of de medisch directeur. Klinisch betekenisvolle informatie die uit het onderzoek op lichaamsmateriaal bekomen zou worden, wordt onder bepaalde voorwaarden door het laboratorium meegedeeld aan de behandelend arts.

Heeft de patiënt of vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal, dan meldt hij/zij dit aan het labo of de medisch directeur via dit formulier. Dit formulier kan via mail bezorgd worden aan klinischlabo@azturnhout.be of overhandigd worden aan het Klinisch Labo of per post bezorgd worden aan de medisch directeur. De patiënt kan steeds de beslissing ongedaan maken, waardoor enkel lichaamsmateriaal dat wordt verzameld na het intrekken van de weigering zal worden bewaard en gebruikt.

Daarnaast kan het gebeuren dat in het kader van klinische studies, specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor behandeling. In dat geval zal steeds vooraf expliciet om schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen. Dit staat volledig los van het aanwenden van restmateriaal.