Home - Werken en leren - Jobstudenten

Jobstudenten

Stel je kandidaat voor een vakantiejob tijdens de zomervakantie

Bel ons 014/71 20 00

Voorwaarden en opvolging

  • Je bent 17 jaar bij aanvang van het vakantiewerk.
  • Enkel volledig ingevulde fiches worden weerhouden.
  • Jobstudenten voor een verpleegafdeling worden vanaf eind april per mail gecontacteerd. Vanaf eind mei de overige jobstudenten. Indien je niet wordt weerhouden, krijgt je in juni een mail dat je opgenomen wordt in onze werfreserve.
  • Indien je geselecteerd bent, stuur voor 15 juni de ingevulde vragenlijst  naar personeelsdienst@azmol.be. Studenten verpleging, verzorging, zorgkunde en kinesitherapie hoeven deze lijst niet in te vullen als zij het formulier voor gezondheidsbeoordeling (arbeidsgeneeskundige dienst-geldig voor stage) bezorgen of mailen naar personeelsdienst@azmol.be.

Vakantiejobs op verpleegafdelingen

Indien je een opleiding verpleegkunde, vroedkunde, zorgkunde of kinesitherapie volgt, kan je je kandidaat stellen voor een vakantiejob op een verpleegafdeling.

Vakantiejobs in onze huisapotheek

In onze ziekenhuisapotheek komen enkel jobstudenten in aanmerking die de opleiding apotheek of apotheekassistent(e) volgen.

Andere specifieke vakantiejobs

Indien je een bacheloropleiding medisch laboratoriumtechnologie, voedings- en dieetkunde of medical/office management assistant volgt kan je je hiervoor specifiek kandidaat stellen.
Echter voor deze specifieke functies wordt elk jaar opnieuw bekeken of er al dan niet jobstudenten dienen te worden ingezet. Je kan dan helemaal onderaan (blok voor vrije tekst) je tweede keuze meedelen bv. 1e keuze labo en 2e keuze schoonmaak.
In alle andere gevallen kan je je kandidaat stellen voor een vakantiejob in de schoonmaak of dienst voeding. Gelieve er rekening mee te houden dat het hier om deeltijdse jobs gaat.

Vragen?

Voor meer info kan je contact opnemen met personeelsdienst@azmol.be,  Tel.: 014/71 21 73.