Home - Screeningsmammografie

Screeningsmammografie

Een screeningsmammografie is een tweejaarlijks gratis mammografie onderzoek voor alle vrouwen vanaf 50 tot en met 69 jaar. Dit bevolkingsonderzoek wordt georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap. De mammografiebeelden worden na een eerste lezing in het ziekenhuis doorgestuurd naar het screeningscentrum in Antwerpen voor een tweede lezing. Zij bezorgen nadien het resultaat aan u en aan uw huisarts en/of gynaecoloog.

Het is belangrijk dat dit onderzoek om de twee jaar herhaald wordt, ook als u nooit last heeft van uw borsten.  Hoe vroeger een kwaadaardig gezwel ontdekt wordt, hoe groter de kans op volledige genezing.

De combinatie met een echografie van de borsten is bij een screeningsmammografie niet toegelaten door de overheid.

U kan deelnemen aan deze studie wanneer u een uitnodigingsbrief van het screeningscentrum ontvangt of na doorverwijzing via uw huisarts of gynaecoloog.

Meer informatie over het onderzoek via je op de website van de Vlaamse overheid rond bevolkingsonderzoek

Voor een screeningsmammografie kan u zowel terecht op de dienst radiologie in het ziekenhuis evenals in de radiologiepraktijk in de polikliniek MediMol.

Bel ons 014/71 20 00