Home - Patiënten - Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen

Bel ons 014/71 20 00

Samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen

Algemeen: Trefpunt Zelfhulp

Op deze website kan u terecht voor ondersteuning van zelfhulpgroepen en informatie over zelfhulp. Daarnaast stimuleert men onderzoek rond lotgenotencontact en werkt men samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten.

Algemeen: Vlaams patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. Het Vlaams Patiëntenplatform wil:

  • Patiëntenverenigingen samenbrengen
  • Noden en knelpunten aankaarten en helpen oplossen
  • Vertegenwoordiging en inspraak realiseren
  • Signaleren, informeren en mee beslissen

Oncologie: Isaphan vzw Turnhout

Voor palliatieve zorg in de Kempen; de best mogelijke zorg in een vertrouwde omgeving.

Ispahan vzw zorgt voor wie niet meer kan genezen en omringt in nauwe samenwerking met huisartsen en alle andere zorgverleners de patiënt en zijn familie. De thuiszorgequipe biedt integrale zorg waarbij zowel lichamelijke als emotionele en psychosociale aspecten centraal staan.

Oncologie: LotinCo Mol tegen kanker

LotinCo (lotgenoten in contact tegen kanker) wil aan alle mensen die kanker hebben of kanker gehad hebben en hun naaste omgeving de mogelijkheid bieden om met lotgenoten te praten en ervaringen uit te wisselen. Zij werken vooral rond Mol.

Oncologie: Alegria vzw Turnhout

De VZW ALEGRIA heeft als doel binnen het arrondissement Turnhout mensen met kanker en hun omgeving door middel van goed opgeleide vrijwilligers te helpen omgaan met de ziekte en hen daarin tot steun te zijn door middel van gesprek. Het aanbod omvat eveneens mogelijkheden voor contacten met lotgenoten, creatieve activiteiten, vorming en het verstrekken van informatie.

Oncologie: Rekanto: stichting tegen kanker

Voor fysieke activiteiten bij en na kanker. Fysiek actief zijn is heel belangrijk in kankerpreventie, maar ook tijdens de behandeling en na kanker. Fysieke activiteit kan het effect van kankerbehandelingen verbeteren, bijwerkingen helpen verminderen, net als het risico op herval of een nieuwe kanker helpen beperken en de overleving verlengen.

Oncologie: Kom op tegen kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Het doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie.

Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

www.allesoverkanker.be

Oncologie: Samen verder Kempen vzw

Lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker in de Kempen: begeleiding, informatie, individuele contacten, groepsmomenten,…

Oncologie: Melanoompunt

Patiënten met melanoom en hun naastbetrokkenen hebben een grote behoefte aan begrijpbare, accurate en recente informatie over de ziekte, het ziekteverloop, de behandelingsmogelijkheden, de verzorging en de specifiek Belgische mogelijkheden aan ondersteuning. Velen van hen hebben daarenboven nood aan contact met lotgenoten waarbij zij elkaar kunnen helpen om blijvend de strijd aan te gaan tegen de ziekte. De Melanoompunt vzw Patiëntenvereniging wil een baken zijn door het invullen van deze behoeften voor alle melanoom patiënten en hun naastbetrokkenen.