Home - Over HH Mol - Missie en visie

Missie en visie

Bel ons 014/71 20 00

Missie

We zijn een regionaal algemeen ziekenhuis dat kwalitatieve en veilige gespecialiseerde zorg aanbiedt, in samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers, geïnspireerd door christelijke waarden.

 

 

 

 

Visie

  • Als belangrijke schakel in een netwerk van ziekenhuizen en andere professionele  zorgverstrekkers bieden wij aan elke patiënt hoge kwalitatieve en veilige zorg aan. Wij laten ons certificeren door nationale en internationale standaarden.
  • De patiënt staat centraal, ongeacht zijn ras, geslacht, stand, filosofische, religieuze of politieke overtuiging.
  • Wij betrekken de patiënt als partner in het zorgproces.
  • De patiënt en zijn familie kunnen rekenen op duidelijke en transparante communicatie.
  • Wij wensen een continu lerende organisatie te zijn.
  • Wij nemen onze maatschappelijke rol op en wensen bij te dragen tot de innovaties in de gezondheidszorg.
  • Wij investeren in personeel dat ervaren, betrokken en tevreden is en kansen krijgt om bottom-up (en top-down) bij te dragen tot de evolutie van onze organisatie.
  • Wij streven naar een moderne organisatie en infrastructuur die beantwoorden aan de hoge hedendaagse en toekomstige eisen van medische technologie, ergonomie, ecologie, comfort en privacy.
  • Wij streven naar een bedrijfseconomische doelmatigheid en gezondheid opdat wij … onze opdracht realiseren.

Opdracht

In 2021 werd deze missie en visie geactualiseerd en verder uitgediept. De ‘opdracht’ (‘purpose van het ziekenhuis’) werd daarbij opnieuw en kernachtig geformuleerd.

                Professioneel en Persoonlijk
                Samen
                Dragen we hier zorg
                Voor jou en voor mij.