Home - Over HH Mol - Bestuur - Voorstelling bestuursorgaan

Voorstelling bestuursorgaan

Bel ons 014/71 20 00

Eddy Jennen, Voorzitter
Vanaf 2007 mag ik deel uitmaken van de raad van bestuur van het H. Hartziekenhuis. Mijn bedrijfseconomische ervaring in enkele internationale productieondernemingen en een tiental jaren in de sociale economie tracht ik ten dienste te stellen van het ziekenhuis, de patiënten, artsen en personeel in het bijzonder. Eind 2015 werd ik verkozen tot voorzitter in opvolging van Paul Heens, voorheen 28 jaar voorzitter, sindsdien erevoorzitter.

Rit Kerstens, ondervoorzitter
Vanaf 2001 neem ik mee verantwoordelijkheid voor het Molse ziekenhuis. Vanuit mijn beroep, apotheker, maar ook mijn sociaal engagement, zet ik mij graag in voor gezondheidsthema’s, waaronder dus de werking van ons ziekenhuis.
Graag probeer ik samen met het beheersorgaan, de directie, het geneesherenkorps en het personeel een visie op te bouwen voor onze gezondheidszorg van de toekomst en in onze Kempen.

Jos Heylen, secretaris
Sinds 2003 ben ik lid van het bestuursorgaan van het H. Hartziekenhuis Mol.
Mijn bijdrage hierin is mijn Human Resources ervaring die ik heb opgebouwd in zowel chemische als farmaceutische internationale bedrijven en die ik graag ten dienste stel van het ziekenhuis.
Het aspect personeel is ook voor ons ziekenhuis van uitermate groot belang en het is met dit doel voor ogen dat het bestuursorgaan en ikzelf daar heel veel aandacht aan besteden.