Home - Onderzoeken radiologie - Magnetische resonantie (MR)

Magnetische resonantie (MR)

MR (Magnetische Resonantie) is een beeldvormingstechniek die gebruikt maakt van een magnetisch veld en radiogolven om doorsneden doorheen het menselijk lichaam te maken in elke gewenste richting.  Deze (onschadelijke) radiogolven wekken signalen op in het lichaam die gecapteerd/gemeten worden door zogenaamde antennes of coils.  Aan de hand van deze signalen kan de computer een dwarssnede doorheen het lichaam maken.

Andere benamingen voor MR zijn

NMR: Nucleaire Magnetische Resonantie

MRI: Magnetic Resonance Imaging

KST: Kern Spin Tomografie

 

Een MR onderzoek maakt aldus geen gebruik van röntgenstralen.

Om mooie beelden te bekomen is een goed (homogeen) magnetisch veld nodig.  Om dit te kunnen verwezenlijken moet het onderzoek gebeuren in een nauwe tunnel.

Indien u last heeft van claustrofobie kan je dit steeds melden aan de verpleegkundige.

Het te onderzoeken lichaamsdeel dient steeds in het midden van de tunnel te liggen.  Het type onderzoek bepaalt aldus of het hoofd al dan niet mee in de tunnel komt.

 

Omwille van dit sterke magnetische veld mag men de MR onderzoeksruimte niet betreden met metalen voorwerpen (haarspelden, kunstgebit, horloge, juwelen, riem, sleutels, ….) of met magneetkaarten.

Alvorens het onderzoek kan doorgaan dient u daarom een screeningsformulier in te vullen.  De verpleegkundige die het onderzoek uitvoert zal dit formulier met u overlopen.  Het formulier kan u terugvinden onder ‘Documenten’.

Indien u een pacemaker, defibrillator, neurostimulator of cochleair implant heeft, moet u dit steeds aan uw verwijzende arts vermelden.

Een MR onderzoek wordt niet uitgevoerd bij zwangere vrouwen tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap.

Voorbereiding

Omdat het onderzoek plaatsvindt in een sterk magnetisch veld zijn er enkele beperkingen en contra-indicaties aan verbonden.  Daarom vragen we je voor het onderzoek een vragenlijst in te vullen.  Vermeld zeker al het lichaamsvreemd materiaal in het lichaam (bv. Implantaten, prothesen, …) voor je de onderzoeksruimte binnenkomt.

Omwille van dit sterk magnetisch veld is het ook verplicht om je volledig te ontkleden (buiten onderbroek).  Je krijgt steeds een schortje om je aan te kleden.

In de kleedcabine moet je alle metalen voorwerpen die aangetrokken kunnen worden door de magneet uitdoen (bril, kunstgebit, piercings, juwelen, haarspelden, …).

Je hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek, tenzij voor een onderzoek van de galwegen (MRCP) of darmen (enterografie).  Voorafgaand aan dit onderzoek krijg je mogelijk een beker ananassap waardoor maagsappen de beelden van de galwegen minder kunnen storen.

Heb je een pacemaker of defibrillator ? Bespreek dit vooraf met je arts.

Hoe verloopt een MR onderzoek ?

Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak en met een medisch voorschrift.  Meld je ten laatste 20 minuten voor het geplande tijdstip aan bij het secretariaat radiologie, om de planning van de onderzoeken niet te verstoren en de vragenlijst in te vullen.

Indien de radioloog het nodig acht zal er een contrastvloeistof (gadolinium) worden toegediend via de arm.  Hiervoor wordt in de kleedcabine een infuus geplaatst.

De verpleegkundige overloopt samen met je de vragenlijst alvorens je de onderzoeksruimte kan betreden.

In de onderzoeksruimte helpt de MR technoloog je op de onderzoekstafel en brengt de antennes (coils) aan thv het lichaamsdeel dat zal worden onderzocht.

Vervolgens word je in een korte tunnel van de magneet geschoven.  Indien je claustrofoob bent, gelieve dit zeker te vermelden aan de MR technoloog.

Tijdens het opmaken van de beeldopnames hoor je kloppende geluiden, waarvoor je een geluidsdempende hoofdtelefoon krijgt.  Het is zeer belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek en de tijdsduur dat je tijdens de kloppende geluiden stil ligt.  Bij sommige (buik-) onderzoeken kan het zijn dat we je vragen om gedurende korte periodes de adem in te houden.

Het onderzoek duurt tussen de 10’ en 30’.  Tijdens het onderzoek heb je via een intercom contact met onze medewerkers.  Je kan zelfs een alarmknop induwen op elk moment wanneer je je onwel voelt.

Bel ons 014/71 20 00