Home - Onderzoeken radiologie - Hoogrisicoprofiel

Hoogrisicoprofiel

Sommige patiënten hebben een hoogrisicoprofiel voor borstkanker. De arts dient hiervoor éénmalig een formulier in te vullen zodat je een verhoogde tegemoetkoming voor borstonderzoeken kan ontvangen van je ziekenfonds. Deze borstonderzoeken worden 1 maal per jaar terugbetaald.

Als een herhaling binnen het jaar toch nodig blijkt, is er een verantwoordingsdocument via de verwijzende arts vereist.

Bel ons 014/71 20 00