Home - Onderzoeken radiologie - Fijne naald aspiratie

Fijne naald aspiratie

Bel ons 014/71 20 00

Een fijnenaaldpunctie of FNA (Fine Needle Aspiration) is een procedure waarbij de radioloog onder geleide van echografische beelden via een fijne holle naald enkele cellen of vocht opzuigt uit een letsel (lymfeklier, borstcyste, speeksel-, schildklierklier).

De radioloog overloopt met u de procedure en licht de mogelijke risco’s toe.

Alvorens de punctie wordt uitgevoerd dient u een informed consent formulier te ondertekenen, waarmee u akkoord gaat met de procedure.