Home - Onderzoeken radiologie - Drainage van een abces

Drainage van een abces

Bel ons 014/71 20 00

Naam
Drainage van een abces

Wat
Wanneer er zich een abces heeft ontwikkeld, zal men trachten dit te draineren (= laten afvloeien) door het inbrengen van een speciale catheter of naald onder geleiding van echografie of CT-scan. Hierdoor kan meestal een operatie vermeden worden.

Voorbereiding
Biopsies worden enkel genomen op afspraak (soms ambulant, in dagverblijf of 24 uur opname) en altijd na overleg met de aanvragende geneesheer. Soms dient u nuchter te zijn. De arts zal u hierover inlichten.
Indien u bloedverdunnende medicatie inneemt, dient u dit steeds te melden aan de behandelende geneesheer. Vaak is het noodzakelijk het schema tijdelijk aan te passen in functie van de procedure.
U dient zich 10 minuten voor uw afspraak-uur samen met het aanvraagformulier en uw SIS-kaart aan te melden.

Verloop van het onderzoek
Ter hoogte van de plaats waar het abces zich bevindt, zal een lokale verdoving toegediend worden, om de procedure zo pijnloos mogelijk te laten verlopen.
Na de lokale verdoving wordt een kleine insnede gemaakt langswaar een katheter ingebracht kan worden om het vocht uit het abces te laten wegvloeien. De procedure gebeurt onder echografische of computertomografische (CT scan) geleiding, of een combinatie hiervan al naargelang het letsel en het orgaan waarin het letsel zich heeft voorgedaan. De uitvoerende radioloog
beslist welke techniek hij zal gebruiken om de veiligste manier te gebruiken en een adequaat stukje weefselstaal te kunnen bekomen.
Indien nodig wordt de katheter gefixeerd aan de huid om de rest van het vocht te laten afvloeien. Soms wordt dit verbonden met een zakje om het vocht op te vangen.

Duur van het onderzoek
10 tot 30 minuten, afhankelijk van het soort abces.

Nazorg
Nazorg is afhankelijk van waar het abces zich bevindt.
Na de biopsiename zal de punctieplaats goed worden afgedrukt om bloeding te voorkomen. De punctieplaats wordt verder verzorgd.
Het staal wordt weggebracht voor onderzoek in het labo. Dit onderzoek kan enkele dagen in beslag nemen.

De uitslag
Het resultaat van het onderzoek gaat rechtstreeks naar uw verwijzende arts en zal hiermee besproken worden.
In geval van ongemak na de procedure neemt u onmiddellijk contact op met uw arts of indien deze niet bereikbaar, contacteert u de dienst spoedgevallen.