Home - Onderzoeken radiologie - CT scan van het hart (CT cardio)

CT scan van het hart (CT cardio)

Bel ons 014/71 20 00

Gelieve 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

CT-scan
Het doel van het onderzoek is om met behulp van de CT – scanner te bekijken of er afwijkingen zijn in de organen van het lichaam. De CT – scan is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen en een computer. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel die langzaam in een tunnel schuift. De tunnel is ongeveer 50 centimeter diep. In de tunnel bevindt zich een röntgenbuis, waarmee foto’s worden gemaakt. Vanuit de buis worden röntgenstralen door uw lichaam gestuurd. Die stralen worden opgevangen en omgezet in elektrische signalen. Die signalen worden weer verwerkt door een computer. De röntgenbuis draait tijdens het maken van de foto’s rond. Dat maakt enig lawaai, maar u ziet en merkt hier verder niets van.

CT-hart
De CT – scan van het hart is een nieuwe techniek. Door de snelheid van de scan zelf en intelligente computerberekeningen is het mogelijk het hart en de kransslagaders, de bloedvaten die het hart van bloed voorzien, scherp af te beelden. Hiervoor is het van belang dat het hart rustig klopt en de adem 10 – 15 seconden wordt vastgehouden.

Voorbereiding
Bij de CT van het hart is het noodzakelijk dat een jodiumhoudende contrastvloeistof wordt toegediend, die in de ader wordt ingespoten. Bij het gebruik van jodiumhoudend wateroplosbaar contrastmiddel kunnen bijwerkingen optreden. Door verbetering van het contrastmiddel komen deze tegenwoordig uiterst zelden voor. Als er toch bijwerkingen optreden, zijn die over het algemeen goed medicamenteus te behandelen. Jodiumhoudend contrastmiddel is een andere vorm jodium dan het jodium die gebruikt wordt om de huid te desinfecteren. Als u
allergisch bent voor jodium op de huid, wil dat niet zeggen dat u ook allergisch op een injectie zult reageren.
De contrastvloeistof zal het lichaam via de urine verlaten.
Als u overgevoelig bent voor jodium of een jodiumhoudende contrastvloeistof, gelieve dit dan bij binnenkomst te melden.
Wij verzoeken u de dag van het onderzoek geen cafeïnehoudende dranken zoals koffie of thee te drinken. Op de dag van het onderzoek moet u 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven.

Het CT-scan onderzoek
U krijgt eerst een korte uitleg over wat er gaat gebeuren. Hierna zal het infuus worden ingebracht. De ademhalingsprocedure, 10 – 15 seconden de adem vasthouden, wordt met u geoefend. Hierna krijgt u nitrospray onder de tong, dit is om de vaten duidelijker te zien op de foto’s. Ook krijgt u via het infuus zonodig nog medicatie toegediend om de hartslag optimaal te krijgen. Vervolgens maken we een scan om de positie te kunnen bepalen waar de foto’s moeten worden gemaakt, daarna volgt een scan zonder contrastvloeistof om het calciumgehalte in de kransslagaders te bepalen en vervolgens de definitieve scan met contrastvloeistof. Tijdens deze scan wordt u in en uit de tunnel geschoven. U gaat met de benen eerst in de tunnel, uw hoofd blijft buiten de tunnel.

Na de scan
Na de scan vragen wij u om nog 30 minuten in de wachtkamer plaats te nemen, dit in verband met een eventuele reactie op het contrastmiddel en de medicijnen. Hierna mag u naar huis. Wij adviseren om tot 3 uur na het onderzoek geen voertuigen te besturen of met machines te werken. Het is daarom niet verstandig zelf met de fiets of de auto naar het ziekenhuis te rijden.

Diabetes Mellitus (suikerziekte) 
Gebruikt u Glucophage / Metformine / Guucovance of Avandamet tabletten tegen uw diabetes: stop met deze tabletten op de dag van het onderzoek. Via uw behandelende arts wordt twee dagen na het onderzoek een bloedonderzoek gedaan ter controle van de nierfunctie. Als deze controle goed is, kunt u weer direct met de tabletten beginnen. Dit zult u vernemen van uw behandelende arts of uw huisarts. Overleg met uw arts als het stoppen van deze tabletten voor u problemen geeft.

Medicamenten
Uw andere gebruikelijke medicijnen kunt u op normale wijze innemen.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten en drinken tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt. Als u contrastmiddel ingespoten heeft gekregen, wordt u geadviseerd om na het onderzoek een paar glazen water extra te drinken. Wel moet u na het onderzoek ongeveer 20 minuten op de afdeling radiologie blijven voordat u naar huis of de afdeling kunt. Als u bedlegerig bent, komt de verpleging u halen.

De uitslag
De gemaakte foto’s worden door de radioloog beoordeeld. Van de aanvragende arts krijgt u de uitslag.