Home - Onderzoeken radiologie - CT scan van het hart (CT cardio)

CT scan van het hart (CT cardio)

Bel ons 014/71 20 00

Een CT cardio is een geavanceerde CT-scan techniek om de kransslagaders (slagaders van het hart) in beeld te brengen. Het doel van het onderzoek is tweeledig:

  • Een berekening maken van de hoeveelheid verkalkingen in de kransslagaders. Op basis hiervan kan er een globale risico inschatting worden gemaakt voor hart- en vaatziekten.
  • Het rechtstreeks opsporen van vernauwingen van de kransslagaders. Dit gebeurt met behulp van een jodiumhoudende contraststof.

Voorbereiding

U mag een lichte maaltijd eten en drinken.  Omdat voor het onderzoek een lage hartslag nodig is, mag u geen cafeïnerijke dranken nuttigen. U mag uw medicatie gewoon innemen.

Een goede nierfunctie is van belang omdat er contraststof toegediend wordt. Vooral bij patiënten met diabetes is het van belang om dit te controleren.

Verloop onderzoek

U dient het bovenlichaam volledig vrij te maken. Ook metalen voorwerpen zoals sierraden en dergelijke moeten verwijderd worden. Nadien zal men uw bloeddruk controleren. Als deze in orde is (niet te laag) zullen we u een pilletje onder de tong geven. Dit product (Cedocard 5mg) zorgt ervoor dat de bloedvaten van het hart mooi uitzetten. Nadien plaatsen we een infuus in de arm waarlangs de contraststof tijdens het onderzoek toegediend zal worden. Deze zorgt ervoor dat de bloedvaten goed zichtbaar afgebeeld worden.

Na het prikken van het infuus mag u plaatnemen op de CT tafel. Het infuus sluiten we aan op onze contrastpomp. Terwijl u neerligt, plakken we EKG elektrodes op uw borstkast om uw hartslag te volgen tijdens het onderzoek. Indien uw hartritme bij de start hoger is dan 60 à 65 slagen per minuut zullen we u Seloken toedienen om uw hartritme te doen dalen. Hiervan ondervindt u geen hinder. We nemen dan een eerste scan om een berekening te maken van de hoeveelheid verkalkingen in de kransslagaders. Daarna volgt de tweede scan. Hierbij wordt een contrastproduct ingespoten en kan u een warmtegevoel ervaren. Het onderzoek zal in totaal ongeveer 10 -15 minuten duren.

Nazorg

Als het onderzoek voorbij is, mag u nog even plaatsnemen in de kleedkamer. We controleren nogmaals uw bloeddruk. Als deze goed is en u zich goed voelt, verwijderen we het infuus.

U mag naar huis gaan en het resultaat van het onderzoek wordt binnen de 3 werkdagen aan de aanvragende arts  bezorgd.