Home - Zorgaanbod - Medische disciplines - Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire Geneeskunde

Welkom op de dienst nucleaire geneeskunde. Hier kunt u meer informatie vinden over de onderzoeken die op onze dienst uitgevoerd worden.

Wat is een nucleair onderzoek?

Op de dienst nucleaire geneeskunde worden scintigrafieën (scans) gemaakt. Bij deze onderzoeken wordt een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof (isotoop) toegediend. Een gammacamera meet de toegediende radioactiviteit en kan beelden maken. Op deze manier kan men de vorm en de werking van veel organen onderzoeken: het beenderstelsel, het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de schildklier, enz. Het team van de dienst nucleaire geneeskunde zal u begeleiden tijdens het onderzoek en u informeren over alle aspecten van het onderzoek. Als u nog vragen hebt, mag u deze altijd aan hen stellen.

Verloop van het onderzoek

Voor elk onderzoek wordt een bepaalde procedure gevolgd. De procedures van de verschillende onderzoeken met de beschrijving van de duur van het onderzoek en de eventuele voorbereiding kan u op de website terugvinden bij 'Informatiebrochures'. Om beelden met een zo hoog mogelijke kwaliteit te maken, wordt de gammacamera zo dicht mogelijk bij het lichaam ter hoogte van het te onderzoeken orgaan gebracht. Het is belangrijk dat u tijdens de opnames stil ligt en rustig ademhaalt. U ligt voor het onderzoek niet in een tunnel. Tijdens het onderzoek is er altijd een medewerker van de dienst nucleaire geneeskunde bij u in de buurt. Minderjarige patiënten kunnen begeleid worden door 1 volwassene. Patiënten die bijzondere aandacht vragen, kunnen in overleg met de dienst begeleid worden door 1 volwassene.

Na afloop worden de onderzoeksresultaten gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. U kunt een afspraak maken met deze arts om de resultaten te bespreken. De beelden en het verslag zijn ook vanaf de volgende dag beschikbaar op Mynexuzhealth.

Pijnloos onderzoek

Enkel het aanprikken van het bloedvat kan pijnlijk zijn en is vergelijkbaar met de prik bij een bloedafname. De inspuiting zelf heeft geen nevenwerkingen: geen warmtegevoel of slaperigheid. Allergische reacties komen uiterst zelden voor en alleen in zeer lichte mate.

Is de straling gevaarlijk?

De hoeveelheid straling die u ontvangt is gering en wordt streng gecontroleerd en gemeten met instrumenten die op regelmatige wijze worden nagekeken. U mag gerust zijn dat steeds alle nodige stralingsbeschermingsmaatregelen worden getroffen. De ingespoten hoeveelheid is in overeenstemming met de internationaal aanvaardbare normen. Voor meer informatie over medische beeldvorming en ioniserende straling kan u de website raadplegen: http://www.zuinigmetstraling.be/

Voorzorgsmaatregelen voor het onderzoek

Als u een onderzoek op de dienst nucleaire geneeskunde moet ondergaan, moet u een aantal richtlijnen volgen. U mag gewoon eten en drinken voor en na de toediening van de radioactieve stof, tenzij men uitdrukkelijk vraagt om nuchter te blijven. Indien u zwanger bent, of vermoedt dat u zwanger bent, verwittig dan onmiddellijk de arts. Het is belangrijk dat u dit meldt voor de toediening van de radioactieve stof. Indien u borstvoeding geeft, verwittig dan onmiddellijk de arts. Voor sommige onderzoeken raadt men aan om gedurende een korte periode na het onderzoek geen borstvoeding te geven. Meestal hoeft u zich voor het onderzoek niet uit te kleden, u verwijdert best metalen voorwerpen (bv juwelen). Deze kunnen immers het onderzoek verstoren.

Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek. Als u onverwacht verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de dienst nucleaire geneeskunde. Dit kan op het nummer 014/71.22.94. Zo kunnen wij de bestelling van een duur product tijdig annuleren.

Voorzorgsmaatregelen na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek blijft de radioactieve stof nog enkele uren of dagen in uw lichaam, waardoor u een minimale straling uitzendt. Om de personen in uw omgeving niet onnodig aan straling bloot te stellen, is het belangrijk dat u de volgende richtlijnen volgt. Straling neemt sterk af met de afstand. Op de dag van het onderzoek bewaart u best een armlengte afstand met andere mensen. Kleine kinderen neemt u best zo weinig mogelijk vast op de dag van het onderzoek (niet op schoot nemen, verzorging van het kind laten uitvoeren door een ander familielid, enz.). U kunt uw werk zonder problemen verderzetten. Indien u tijdens uw werk in contact komt met radioactiviteit, meld dit zeker aan de arts. Indien mogelijk drinkt u best zoveel mogelijk water na de toediening van de radioactieve stof. Hierdoor zal de stof sneller uitgescheiden worden via de urine. De minimale straling die u uitzendt, is op zich onschadelijk, maar kan wel bepaalde detectietoestellen activeren, zoals controleposten op de luchthaven. Houd hiermee rekening als u vlak na de behandeling op reis zou vertrekken. Vermijd rechtstreeks contact met uitscheidingsproducten (urine, stoelgang, braaksel en bloed). Gebruik indien nodig wegwerphandschoenen. Doe deze samen met het besmet afvalmateriaal (papieren doekjes, maandverband, inlegkruisjes en luiers) in een afsluitbare plastieken zak en was uw handen. Plaats dit afval apart en geef het pas mee met de huisvuilronde 1 week na het onderzoek.

Mag ik een begeleider meebrengen naar het onderzoek?

Familie of andere begeleiders mogen u vergezellen tot aan de toegang van de onderzoeksafdeling. Ze kunnen u best opwachten in de wachtruimte of in de cafetaria van het ziekenhuis. Minderjarige patiënten kunnen begeleid worden door 1 volwassene. Patiënten die bijzondere aandacht vragen, kunnen in overleg met de dienst begeleid worden door 1 volwassene.

Artsen

Nucleaire Geneeskunde

Dr. Mieke Gysen

Raadplegingen op afspraak

Mieke Gysen

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Voormiddag X X X X X
Namiddag X X X X X