Nefrologie

In samenwerking met de dienst nefrologie van het AZ Turnhout is er een raadpleging nefrologie in het ziekenhuis aanwezig.

Hiernaast is er ook een afdeling ‘chronische autodialyse’ (CAD) zodat patiënten die afhankelijk zijn van dialyse dicht bij huis deze therapie kunnen krijgen.

Artsen

Nefrologie

Dr. Veerle Verjans

Nefrologie

Dr. Lies Vingerhoets

Raadplegingen op afspraak