Home - Hoe meten we kwaliteit?

Hoe meten we kwaliteit?

Bel ons 014/71 20 00

Het Vlaamsindicatorenproject

Het H.Hartziekenhuis Mol maakt gebruik van kwaliteitsresultaten om zijn kwaliteit van zorg te toetsen. Voorbeelden zijn geneesmiddelenvoorschrift, patiëntentevredenheid, handhygiëne. Om onze resultaten in kaart te brengen werken wij samen met het Vlaams Indicatorenproject Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. Deze website www.zorgkwaliteit.be. biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. Met de indicatoren wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren.

  • Indicator ziekenhuiswebsite
  • Patiëntentevredenheid
  • Handhygiëne
  • Volledig geneesmiddelenvoorschrift
  • Identificatie van patiënten
  • Checklist veilige heelkunde

Voor de resultaten van het H. Harziekenhuis Mol klik hier.

Het toezicht door de Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid heeft enige tijd geleden beslist om het toezicht op de Vlaamse ziekenhuizen te herwerken. Zo ondersteunt de overheid de accreditatie door jaarlijkse nalevingstoezichten. Dit zijn onaangekondigde doorlichtingen door het Agentschap Zorginspectie. Het nalevingstoezicht is gericht op het concrete aftoetsen van de gestelde criteria, die zich zowel op structuur-, proces- als resultaatniveau bevinden. Dit wordt verder uitgewerkt onder de vorm van zorgtrajecten.

Gecontroleerde eisenkaders door de Vlaamse Zorginspectie in het H.Hartziekenhuis Mol

De definitieve rapporten van het nalevingstoezicht resulteerden in een actieplan en een reeks verbeteracties om bij te sturen waar nodig.