Home - Nieuws - H. Hartziekenhuis Mol versterkt samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen

H. Hartziekenhuis Mol versterkt samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen

H. Hartziekenhuis Mol versterkt samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen

Op donderdag 23 maart ondertekende het H. Hartziekenhuis Mol een intentieverklaring met Trefpunt Zelfhulp. Als ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ zal het H. Hartziekenhuis Mol de samenwerking met verschillende patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen verankeren en verder uitbreiden.

Met het project ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ zet het H. Hartziekenhuis Mol in op een structurele samenwerking met patiëntenverenigingen. Het is een doordacht concept dat zijn oorsprong vindt in Duitsland. Het model komt tegemoet aan de noden van zowel verenigingen als ziekenhuizen. Het Molse ziekenhuis wil de patiënt steeds centraal zetten en is dan ook continu op zoek naar concrete manieren waarop de participatie vorm kan krijgen. Patiëntenverenigingen zijn op hun beurt vragende partij om intenser samen te werken met professionals.

Met een concreet stappenplan zal Trefpunt Zelfhulp beide partijen begeleiden in het proces naar een duurzame samenwerking. Het startschot werd gegeven op donderdag 23 maart. Dan vond niet alleen de officiële ondertekening van de intentieverklaring met Trefpunt Zelfhulp plaats, maar werd er ook een workshop georganiseerd. Tijdens deze sessie formuleerden de patiëntenverenigingen en het ziekenhuis hun doelstellingen, werkwijze en wederzijds engagement.

Voordelen van patiëntgericht werken
Het samenwerken met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen biedt heel wat voordelen, zoals:
ⱱ          Betere informatie door ervaringskennis te benutten in de zorg.
ⱱ          Mindere werklast in het ziekenhuis. Dankzij de praktische en psychosociale steun vormen de
verenigingen een aanvulling op de medische zorg.
ⱱ          Betere therapietrouw door een betere communicatie met zorgverleners en beter omgaan met de
ziekte.

Goede zorg leveren kan niet zonder patiënten er zélf bij te betrekken. Verbeteringen in de zorg realiseren we niet vóór de patiënt, maar samen met de patiënt. Met het concept van het ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ zet het H. Hartziekenhuis Mol weer een flinke stap vooruit richting krachtige patiënten participatie.