Home - Nieuws - H. Hartziekenhuis Mol verkozen tot beste ziekenhuis van Vlaanderen voor informatieverstrekking aan de patiënt

H. Hartziekenhuis Mol verkozen tot beste ziekenhuis van Vlaanderen voor informatieverstrekking aan de patiënt

H. Hartziekenhuis Mol verkozen tot beste ziekenhuis van Vlaanderen voor informatieverstrekking aan de patiënt

Vlaams Patiëntenplatform beloont ziekenhuis voor transparante en duidelijke communicatie met patiënten

Het H. Hartziekenhuis Mol is trots om aan te kondigen dat het ziekenhuis twee oorkondes heeft ontvangen van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) voor hun inspanningen op het gebied van patiëntervaringen. Het VPP beloont ziekenhuizen die zich inzetten voor de verbetering van de patiëntenervaring, en het H. Hartziekenhuis Mol heeft deze erkenning dubbel en dwars verdiend.

Dr. Ivo Jacobs, gedelegeerd bestuurder van het H. Hartziekenhuis Mol, zegt hierover: “Wij zijn zeer vereerd om deze oorkondes te ontvangen en het is een bevestiging van ons harde werk en toewijding aan het bieden van de best mogelijke zorg aan onze patiënten. Het is belangrijk voor ons om te weten dat onze inspanningen worden gewaardeerd en dat we op de goede weg zijn.”

Het Vlaams Patiëntenplatform is een organisatie die opkomt voor de belangen van patiënten in Vlaanderen. Zij belonen ziekenhuizen die transparant zijn over hun patiëntervaringen en actief streven naar verbetering. Het meten en publiceren van patiëntervaringen is van cruciaal belang, omdat het ziekenhuizen in staat stelt om hun zorgverlening continu te verbeteren en de patiënt centraal te stellen.

Een flinke opsteker voor al onze medewerkers

Hoofdarts dr. Marc Naert nam samen met dr. Ivo Jacobs op 16 april de oorkondes in ontvangst en vult aan: “Ons ziekenhuis hecht veel waarde aan het verstrekken van duidelijke en relevante informatie aan onze patiënten, en dit wordt beloond met de oorkondes van het VPP. Niet alleen halen we een topscore op het gebied van informatieverstrekking over de aandoening; we maken ook de meeste vooruitgang op dit vlak”.

Deze erkenning is een flinke opsteker voor ons ziekenhuis en al mijn collega’s en moedigt ons aan om op het ingeslagen pad verder te gaan. Het maakt ons erg fier en motiveert ons om ons voortdurend in te zetten voor de beste zorg voor onze patiënten,” aldus Inge Geebelen, hoofdvroedvrouw van het H. Hartziekenhuis Mol.