Home - Nieuws - H. Hartziekenhuis Mol levert uitstekende zorg voor beroerte patiënten

H. Hartziekenhuis Mol levert uitstekende zorg voor beroerte patiënten

H. Hartziekenhuis Mol levert uitstekende zorg voor beroerte patiënten

Tijdens het tweede intersectoraal symposium van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) werden de eerste resultaten gepresenteerd van de kwaliteitsindicatoren voor beroertezorg. Uit deze resultaten blijkt dat ongeveer de helft van de ziekenhuizen de vooropgestelde kwaliteitsnormen behaalt. Het H. Hartziekenhuis Mol behaalt zeer goede resultaten op het gebied van doorstroomtijden en het toedienen van trombolyse.

Het H. Hartziekenhuis van Mol is trots op de resultaten van de BIC4STROKE studie, uitgaande van het UZ Leuven, waarbij het ziekenhuis heeft aangetoond dat het een van de snelste doorstroomtijden heeft bij de opvang op spoedgevallen voor beroertepatiënten. Tijdens de twee meetperiodes van de studie behaalde het ziekenhuis indrukwekkende doorstroomtijden van 11 minuten en 14 minuten voor respectievelijk de eerste en tweede meetperiode. Dit was 2 keer de op 1 na snelste tijd van de meetgroep van 31 ziekenhuizen. Het risico om te overlijden na een beroerte varieert sterk tussen ziekenhuizen. In de bevraagde groep was de mortaliteit 10%.

Dr. Charlotte Swinnen, neuroloog bij het H. Hartziekenhuis Mol, benadrukt het belang van een snelle behandeling voor beroertepatiënten: “Wij streven ernaar om patiënten zo snel mogelijk te behandelen met trombolyse wanneer zij hiervoor in aanmerking komen. Ons doel is om de ‘door-to-needle’ tijd onder de 30 minuten te houden, hoewel dit niet altijd mogelijk is vanwege verschillende omstandigheden. Hierin proberen we steeds te groeien om tijdsverlies zo kort mogelijk te houden. Wanneer een patiënt met een beroerte wordt opgehaald door onze eigen PIT dienst, werkt het prehospitaal aanmeldingsregime zeer goed waardoor iedereen reeds gewaarschuwd is dat er een mogelijke trombolysekandidaat op weg is naar ons ziekenhuis. Dan staan spoedarts en neuroloog gereed, is de CT-scan verwittigd en de medicatie voorhanden. Voor ons als neuroloog is het een persoonlijke queeste om de doorlooptijden overal zo kort mogelijk te houden, want time = brain.”

Het H. Hartziekenhuis Mol heeft tijdens de beide meetperiodes 23% van de beroertepatiënten succesvol behandeld met trombolyse, wat hoger is dan het gestelde doel van 15% en het gemiddelde van andere ziekenhuizen.

Dr. Swinnen haalt wel aan dat de resultaten van de BIC4STROKE studie gebaseerd zijn op data uit 2017 en beïnvloed werden door de recente periode van de coronapandemie, dus steeds correct geïnterpreteerd moeten worden.

“Dankzij de deelname aan het Vlaamse beroertenetwerk en de intensieve samenwerking met het AZ Turnhout, kan het H. Hartziekenhuis Mol hoogwaardige zorg bieden aan beroertepatiënten in de regio Kempen. Zo zijn we in de mogelijkheid om een snelle transfer voor mechanische trombectomie te organiseren. Gezien de korte rijtijden tussen Mol en Turnhout is dit een belangrijke vooruitgang voor onze beroertepatiënten, die niet in aanmerking komen voor intraveneuze trombolyse of wanneer trombectomie een bijkomende therapeutische mogelijkheid is na eerst trombolyse in ons ziekenhuis,” vult hoofdarts dr. Marc Naert verder aan.

Het H. Hartziekenhuis Mol blijft streven naar het optimaliseren van haar protocollen en het verbeteren van de zorg voor beroertepatiënten, met als uiteindelijke doel het bieden van de best mogelijke behandeling en resultaten voor iedere patiënt.