Home - Gebruiksvoorwaarden wifi-netwerk

Gebruiksvoorwaarden wifi-netwerk

Bel ons 014/71 20 00

Bij een bezoek, consultatie of opname aan het H. Hartziekenhuis Mol kan u met uw eigen toestel gratis, draadloos gebruik maken van het wifinetwerk “AZMOL-BEZOEKERS”. Het wifinetwerk wordt beheerd door de informaticadienst van het H. Hartziekenhuis vzw, Gasthuisstraat 1, 2400 Mol.

De toegang tot het wifinetwerk is gratis voor alle gebruikers die de onderstaande gebruiksvoorwaarden hebben aanvaard.

 

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Wanneer u als gebruiker verbinding maakt met het wifinetwerk van het H. Hartziekenhuis, zal u deze gebruiksvoorwaarden moeten aanvaarden en naleven. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden goed door te nemen vooraleer u ze aanvaardt. Bij aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en gebruik van het wifinetwerk, bent u onderworpen aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

U kan deze gebruiksvoorwaarden steeds raadplegen op de website van het H. Hartziekenhuis Mol, waar u de mogelijkheid heeft om ze af te drukken. U kan deze gebruiksvoorwaarden ook opslaan op uw toestel.

2. Werking van het netwerk

Het H. Hartziekenhuis biedt geen ondersteuning bij het maken van een verbinding tussen uw toestel of apparaat en het internet.

Het H. Hartziekenhuis kan niet garanderen dat het wifinetwerk altijd toegankelijk zal zijn en dat er geen storingen of onderbrekingen zullen optreden. Wij kunnen te allen tijde het wifinetwerk deactiveren om onderhoudswerken aan het netwerk uit te voeren, om gebruikers te verwijderen bij activiteiten die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of wettelijke bepalingen of bij activiteiten waardoor de werking van het netwerk in het gedrang komt. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor storingen of onderbrekingen, van welke aard dan ook, en verlies van gegevens door een storing of onderbreking.

Het H. Hartziekenhuis is niet aansprakelijk voor de inhoud, beschadiging of verlies van de gegevens die door een gebruiker via haar wifinetwerk worden gedownload, geraadpleegd of verzonden en evenmin voor eventuele schade (van welke aard ook, met inbegrip van dataverlies en storingen of beschadiging van de op uw apparaat aanwezige software). U dient zelf in te staan voor een adequate en voldoende robuuste beveiliging van uw apparaat tegen eventuele virussen of andere “malware” die aanwezig is op de door u bezochte webpagina’s of sites.

Het H. Hartziekenhuis is in geen geval verantwoordelijk voor mogelijke vorderingen die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker via het wifinetwerk.

Indien wij vaststellen dat de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, er meer dataverkeer wordt gebruikt dan gemiddeld of dan wenselijk is, als specifieke websites een te grote belasting zijn voor het netwerk, kunnen wij naar eigen inzicht ingrijpen en het wifinetwerk en/of de gebruiker blokkeren of verbindingen verbreken.

Het H. Hartziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van uw apparatuur of de daarop aanwezig software of gegevens.

Bij gebruik van het wifinetwerk verwerkt het ziekenhuis persoonsgegevens (bijvoorbeeld het IP-adres van het toestel van de gebruiker) om misbruik te voorkomen. Gelieve ons gegevensbeschermingsbeleid op onze website te raadplegen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het ziekenhuis.

 

3. Gedragscode

De gebruiker van het wifinetwerk is zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetgeving bij het gebruik van het wifinetwerk.

Het door ons aangeboden wifinetwerk dient louter voor persoonlijk gebruik. Het wifinetwerk mag niet gebruikt worden voor commerciële of economische doeleinden.

Verstuur geen vertrouwelijke of gevoelige persoonlijke informatie (bijvoorbeeld betalingsgegevens) via het wifinetwerk.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de gebruikte apparatuur, zowel hardware als software, en de beveiliging ervan.

De gebruiker verstoort de normale werking van het H. Hartziekenhuis niet door het gebruik van het wifinetwerk. De gebruiker mag het wifinetwerk niet gebruiken om grote bestanden te downloaden of uploaden.

De gebruiker mag het wifinetwerk niet gebruiken voor illegale of onethische activiteiten, waaronder, bij wijze van voorbeeld:

  • het verspreiden van spamberichten;
  • het verspreiden of downloaden van virussen of andere schadelijke of illegale software;
  • het verspreiden of downloaden van illegaal materiaal, van welke aard dan ook;
  • het verspreiden of downloaden van materiaal waarvan de gebruiker geen eigenaar is of de rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens, privacy, bedrijfsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van het ziekenhuis of derden schendt;
  • het verspreiden of downloaden van pornografisch, discriminerend, racistisch, haatdragend of anderszins aanstootgevend of schadelijk materiaal voor derden.

Personeel en bezoekers mogen geen (over)last ondervinden door het gebruik van mobiele apparatuur. Gebruik bijvoorbeeld een koptelefoon, overleg met het personeel welk stopcontact u mag gebruiken indien u uw apparaat/toestel wenst op te laden, leg snoeren van opladers en kabels niet in de weg, etc.

Het H. Hartziekenhuis behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden een rechterlijke procedure op te starten, met inbegrip van het vorderen van een vergoeding voor de geleden schade.

 

4. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Het H. Hartziekenhuis behoudt zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer we wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden publiceren, veranderen we de datum van de “laatste bijgewerkte versie” onderaan dit document. De meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op onze website.

 

Laatste bijgewerkte versie: 16 januari 2023