Home - FAQ

FAQ

Algemeen

Kijk dan op de site ‘werken en leren’ voor een overzicht van onze vacatures. Hier vindt u alle details van onze vacante functies en treft u ook onze ‘troeven’ aan.
Geen vacature gevonden die bij u past? Bezorg ons uw gegevens en CV, we nemen u dan op in onze werfreserve.

Meteen solliciteren?
Dan kan via mail: sollicitaties@azmol.be

Bezoekers

Onze ziekenhuisparking bevindt zich voor het ziekenhuis.
Gps gebruikers: geef St.-Pieterstraat, 2400 Mol in.
Met uw parkeerticket kan u afrekenen aan de betaalautomaat die in de inkomhal staat. Afrekenen met uw bankkaart kan ook aan de slagboom op de parking. Na betaling kan u met uw ticket de parking verlaten.
Via een aparte ingang kan u personen net vóór de hoofdingang van het ziekenhuis laten in- en uitstappen. U kan ook gebruik maken van de ruime parking op het Rondplein.

Momenteel is onze cafetaria tijdens de weekdagen open van 08.30 tot 19.00 uur (voor patiënten en hun bezoekers).

In het weekend (en op feestdagen) kan u in onze cafetaria terecht tussen 15u15 en 19u.

Bezoek kan enkel met een bezoekerscode. Deze code krijgt de patiënt of zijn familie bij opname. De patiënt/familie beslist zelf wie op bezoek mag komen en bezorgt de bezoekerscode aan zijn bezoeker(s).

Bezoek algemeen: patiënten kunnen vanaf de dag van opname tussen 15u en 20u twee bezoekers per dag ontvangen.

De hygiënemaatregelen blijven van kracht.

Bezoek aan patiënten in isolatiekamers is toegestaan na contact met de verpleegkundige(n) van de dienst.

Materniteit:
Partner (permanent)
Gezin en twee extra bezoekers tussen 15u en 20u

Pediatrie:
Ouders (permanent)
Gezin en twee extra bezoekers tussen 15u en 20u

IZA:
Voor niet-covid patiënten: 2x dag 30 minuten bezoek van twee personen tijdens de gebruikelijke bezoekuren.
Voor covid patiënten: geen bezoek, afwijkingen kunnen individueel toegestaan worden na overleg met de hoofdarts.

Isolatiekamers: geen bezoek toegelaten tenzij bij palliatieve patiënten. Afwijkingen kunnen individueel toegestaan worden na overleg met de hoofdarts.

Begeleidersregeling
Werking volgens dienstafspraken.

Voor elke patiënt kan er afgeweken worden van de bezoekregeling; deze is afhankelijk van de medische situatie van de patiënt.

Ja, in het ziekenhuis dient u nog steeds een chirurgisch mondmasker te dragen.
Indien u er geen bij zich heeft, kan u er eentje aanschaffen aan de automaat in de inkomhal.

Facturatie

U mag uw ziekenhuisfactuur verwachten 1,5 maand na uw opname.

Voor alle inlichtingen omtrent de kosten van uw opname kan u elke werkdag tussen 8.30 u en 12 u terecht op de dienst facturatie/administratie (telefoonnummer: 014/71 21 11).

1,5  à 2 maanden na de opname mag u uw factuur verwachten.

Patiënten

U kunt bij de ombudsdienst terecht met een klacht, voor het melden van een (bijna)-incident of een suggestie.

 

Bij het binnenkomen van het ziekenhuis draagt u een mondmasker. Heeft u geen mondmasker op zak? Aan onze automaat kan u er één aankopen.
Inschrijven gebeurt in ons ziekenhuis aan de kiosk, met uw identiteitskaart.

De kiosk
1. werkt uw inschrijving af; zo ontvangt u uw klevers.
Bovenaan de klevers staat de te volgen route. U gaat het ziekenhuis binnen door het inscannen van de barcode op uw klevers aan de automatische poortjes. U houdt de barcode omhoog en u hoeft het onthaal niet meer te passeren.
Of
De kiosk
2. geeft u een volgnummer om naar het onthaal te gaan. Uw volgnummer en het loket dat u zal verder helpen verschijnen op de TV schermen in de inkomhal.
Bij elke consultatie dient u zich opnieuw via deze weg aan te melden.

Geen identiteitskaart?
U krijgt aan de kiosk een volgnummer om naar het onthaal te gaan.
Wenst u enkel info?
Dan krijgt u aan de kiosk ook een volgnummer om naar het onthaal te gaan.
Op de TV schermen in de inkomhal verschijnt uw volgnummer en het loket dat u zal verder helpen.

Onderzoek – wachttijden

Wachten is nooit aangenaam. Wij doen ons uiterste best om de wachttijden te beperken. Volgende zaken kunnen een verlenging geven van de wachttijden:
Het aantal patiënten op spoedgevallen en de ernst van hun aandoening.

De tijd nodig om de resultaten van eventuele onderzoeken te ontvangen (bloedonderzoek, radiologie, …). Om u een idee te geven: een analyse van een bloedname duurt ongeveer 1,5 u alvorens volledig te zijn.

Het advies van een andere specialist wordt gevraagd.

Het starten van de behandeling en toedienen van de nodige zorgen bij onderzochte patiënten.

Voorbereiding en/of beschikbaarheid van een kamer wanneer een opname op een ziekenhuisafdeling nodig is.

Triage
Wanneer u zich aan de balie van de dienst spoedgevallen hebt aangemeld en ingeschreven, zal onze (triage-) verpleegkundige u zien.
Hij/zij bevraagt uw klachten en bepaalt binnen welke urgentiecategorie deze vallen. Op basis daarvan, krijgt u een kleurcode toegewezen en gebeuren er bijkomende onderzoeken (indien nodig).
Het kan gebeuren dat wij u vragen om opnieuw plaats te nemen in de wachtruimte.
Om onduidelijkheden te vermijden kunt u steeds navragen in welke triagecategorie u zich bevindt.

Triage categorieën (Manchester Triage Systeem)
Rood: er is onmiddellijke hulp vereist.
Het gaat om een levensbedreigend letsel. Deze patiënten gaan rechtstreeks naar een onderzoeksruimte.
Eerste artsencontact: onmiddellijk.

Oranje: er is snelle hulp vereist.
Patiënt is ernstig ziek of heeft een ernstig letsel dat snelle behandeling vraagt.
Deze patiënten gaan indien mogelijk rechtstreeks naar een onderzoeksruimte.
Streeftijd eerste artsencontact: binnen 10 min.

Geel: behandeling kan even wachten.
Patiënt heeft een minder ernstig letsel of aandoening, maar verder onderzoek en/of behandeling is wel noodzakelijk.
Streeftijd eerste artsencontact: binnen 60 min.

Groen: behandeling kan langere tijd wachten.
Patiënt heeft een gering letsel of aandoening.
Streeftijd eerste artsencontact: binnen 120 min.

Blauw: de hulpvraag is het minst spoedeisend.
Patiënt heeft reeds langere tijd klachten, zonder belangrijke verandering in het klachtenpatroon.
Streeftijd eerste artsencontact: binnen 240 min.

Een opname via een spoedgevallendienst is niet noodzakelijk een “snelle opname”. De snelheid van behandeling wordt vooral bepaald door de ernst van de klacht. Levensbedreigende aandoeningen krijgen steeds voorrang.
We stellen het verloop hier kort voor:

Aanmelding
Triage
Onderzoek
Behandeling
Einde spoedopname
Uw huisarts ontvangt spoedig na uw bezoek een verslag of indien nodig krijgt u het mee. Indien uw huisarts geen verslagen dient te ontvangen, gelieve dit even te melden.

Elke werkdag van 8u tot 21u
Zaterdag van 8u tot 12u
Zon- en feestdagen gesloten

U kan deze medische hulpmiddelen via een thuiszorgwinkel van uw mutualiteit aanvragen. Hou er best rekening mee dat dit enige organisatie en tijd vraagt en dus ook uw ontslagdatum kan beïnvloeden als dit niet tijdig geregeld is. Ook hiervoor kan u onze maatschappelijke dienst inschakelen tijdens uw verblijf of kan u vooraf contact opnemen met een thuiszorgwinkel van uw mutualiteit of een onafhankelijke thuiszorgwinkel. Voor kleine materialen zoals een looprek of krukken klopt u aan bij uw apotheker voor een korte huurperiode.