Home - FAQ

FAQ

Radiologie

  • conventionele radiografie: volgende werkdag
  • radiografie met contrast: volgende werkdag
  • CT onderzoek: volgende werkdag
  • echografie: volgende werkdag
  • borstonderzoek: volgende werkdag
  • MR onderzoek: 3 werkdagen
  • virtuele colonoscopie: 3 werkdagen
 • Hiervan kan steeds afgeweken worden indien de interpretatie van het onderzoek dit vereist.

De hoge inflatie heeft geleid tot sterk gestegen kosten voor de dienst medische beeldvorming (zware apparatuur, verbruiksmaterialen, hoge energiekosten, hogere personeelskosten, …).
Deze inflatie in combinatie met steeds beperktere financiering van de ziekenhuizen door de overheid, heeft – net zoals in de meeste Vlaamse ziekenhuizen – geleid tot de invoering van supplementen op radiologische onderzoeken.
De supplementen maken het mogelijk om te blijven investeren in het ziekenhuis om zo hoogkwalitatieve geneeskunde te kunnen blijven aanbieden. Dit betekent dat er naast het remgeld ook een extra supplement aangerekend kan worden aan de patiënt, afhankelijk van het type onderzoek en het tijdstip van het onderzoek. Dit supplement geldt enkel voor ambulante onderzoeken en is niet van toepassing op patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Volgende supplementen zijn van toepassing:

RX en echografie onderzoeken: variërend tussen de €2 en €12, afhankelijk van het type onderzoek en het aantal onderzoeken.

MR onderzoeken: €45

 • enkel van toepassing bij onderzoeken gepland buiten de kantooruren (ma – vrij, na 18u evenals op zaterdag en zondag)
 • dit supplement wordt niet aangerekend bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming of bij gehospitaliseerde patiënten
 • indien de patiënt zich akkoord verklaart dat het onderzoek doorgaat buiten de kantooruren, zullen we de patiënt vragen om een schriftelijke bevestiging te ondertekenen voorafgaand aan het onderzoek.

N.B.: In alle ZNK ziekenhuizen is na onderling overleg besloten om supplementen op de dienst radiologie in te voeren, zij het met lichte variatie in gebruik.
Met deze supplementen blijven we overigens onder het landelijke gemiddelde.

Contrastmiddel is vaak nodig om bepaalde structuren of letsel zichtbaar te maken.
De radioloog beslist op basis van de medische vraagstelling of er contrast en welk contrast nodig is.

Bij sommige CT onderzoeken dienen we een contrastmiddel toe.  Hoewel deze moderne stoffen veilig zijn en slechts in zeldzame gevallen bijwerkingen geven, dient er in sommige omstandigheden toch met de nodige voorzichtigheid mee omgesprongen te worden.

Mogelijke nadelige effecten kunnen zijn:

Allergische reacties
Een allergische reactie op contrastmiddelen kan zich uiten in: niezen, jeuk, huiduitslag, kortademigheid, duizeligheid, enz.

Effecten op de nieren
Bij bepaalde risicopatiënten kan het toedienen van een contrastmiddel een tijdelijke verslechtering van de nierfunctie veroorzaken.  Meldt het altijd aan de verpleegkundige al je een verslechterde nierfunctie hebt of een ander probleem met je nieren.  Ook het gebruik van Metformine (Glucophage) voor de behandeling van suikerziekte moet steeds gemeld worden.

Jodium en schildklieraandoeningen
Het gebruik van contrastmiddelen heeft een negatief effect op een eventueel toekomstig onderzoek of behandeling met radioactief jodium.  Het is daarom belangrijk dat je ook voor het onderzoek meldt dat je problemen hebt met de schildklier.

Contrastmiddelen en borstvoeding
In principe hoef je de borstvoeding niet te onderbreken wanneer je een radiologisch onderzoek ondergaat waarbij een contraststof wordt toegediend.

Laat het steeds aan de verpleegkundige op de dienst radiologie weten indien er een mogelijkheid is dat je zwanger bent.

Onderzoeken met röntgenstralen dienen vermeden te worden ingeval van zwangerschap.  Een kind in de baarmoeder is namelijk extra gevoelig voor de nadelige gevolgen van straling, vnl gedurende de eerste maanden van de zwangerschap.
Indien een radiografisch onderzoek toch noodzakelijk is voor de opstart van een behandeling, kan in samenspraak met de verwijzende arts er toch voor geopteerd worden om het onderzoek te laten doorgaan met de nodige beschermingsmaatregelen (bv. loden schort).

Het te onderzoeken lichaamsdeel speelt een belangrijke rol.  Onderzoeken die zich niet in de buurt van de buik of het bekken situeren, voeren we toch veilig uit.
Niet dringende onderzoeken worden uitgesteld tot na de zwangerschap.
Röntgenstralen hebben geen negatieve invloed op de borstvoeding.

Een NMR onderzoek wordt niet uitgevoerd bij zwangere patiënten tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Een echografie onderzoek is totaal onschadelijk en kan ten allen tijde worden uitgevoerd, eveneens bij zwangere patiënten.

Het resultaat wordt steeds gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  Daarnaast wordt ook steeds een copy gestuurd naar je huisarts, zoals gekend  in het systeem (EPD).

Bij een röntgenonderzoek worden er röntgen of X-stralen doorheen het lichaam gestuurd en opgevangen via een digitale beelddetector.  Alleen bij hoge hoeveelheden en veel herhaling kunnen röntgenstralen ongewenste lichamelijke schade veroorzaken door hun interactie met de weefsels in het lichaam.

Onze dienst beschikt over moderne apparatuur waarbij de stralingsdosis zeer beperkt is en lager is dan de opgelegde normen van de overheid (FANC).

 

Hoe worden de risico’s beperkt ?

De behandelende arts en de radioloog nemen een weloverwogen beslissing.  Ze bepalen het juiste onderzoek volgens de meest recente richtlijnen.  Dit is rechtvaardiging of verantwoorde medische beeldvorming.

Het medisch team houdt de stralendosis tijdens het onderzoek zo laag mogelijk dankzij de meeste moderne apparatuur.  Dit gebeurt volgens het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable).  Dit wil zeggen zo laag mogelijke dosis om de diagnose te kunnen stellen.

De radioloog overweegt of een alternatieve beeldvormingstechniek mogelijk is om de diagnose te kunnen stellen: MR of echografie, respectievelijk gebruik makend van een magnetisch veld of geluidsgolven.

Meer info www.zuinigmetstraling.be

uw identiteitskaart

het aanvraagformulier van de verwijzende arts of een elektronisch voorschrift

patiënten met een neurostimulator die een MR onderzoek moeten ondergaan, dienen een schriftelijke toestemming van de neurochirurg en/of verwijzer te kunnen voorleggen

voor patiënten met een cochleair implant die een MR onderzoek moeten ondergaan, volstaat een bewijs (kaartje) van MR compatibiliteit.

Algemeen

Kijk dan op de site ‘werken en leren’ voor een overzicht van onze vacatures. Hier vindt u alle details van onze vacante functies en treft u ook onze ‘troeven’ aan.
Geen vacature gevonden die bij u past? Bezorg ons uw gegevens en CV, we nemen u dan op in onze werfreserve.

Meteen solliciteren?
Dan kan via mail: sollicitaties@azmol.be

Bezoekers

Onze ziekenhuisparking bevindt zich voor het ziekenhuis.
Gps gebruikers: geef St.-Pieterstraat, 2400 Mol in.
Met uw parkeerticket kan u afrekenen aan de betaalautomaat die in de inkomhal staat. Afrekenen met uw bankkaart kan ook aan de slagboom op de parking. Na betaling kan u met uw ticket de parking verlaten.
Via een aparte ingang kan u personen net vóór de hoofdingang van het ziekenhuis laten in- en uitstappen. U kan ook gebruik maken van de ruime parking op het Rondplein.

Momenteel is onze cafetaria tijdens de weekdagen open van 08.30 tot 19.00 uur (voor patiënten en hun bezoekers).

In het weekend (en op feestdagen) kan u in onze cafetaria terecht tussen 15u15 en 19u.

Bezoek kan enkel met een bezoekerscode. Deze code krijgt de patiënt of zijn familie bij opname. De patiënt/familie beslist zelf wie op bezoek mag komen en bezorgt de bezoekerscode aan zijn bezoeker(s).

Bezoek algemeen: patiënten kunnen vanaf de dag van opname tussen 15u en 20u twee bezoekers per dag ontvangen.

De hygiënemaatregelen blijven van kracht.

Bezoek aan patiënten in isolatiekamers is toegestaan na contact met de verpleegkundige(n) van de dienst.

Materniteit:
Partner (permanent)
Gezin en twee extra bezoekers tussen 15u en 20u

Pediatrie:
Ouders (permanent)
Gezin en twee extra bezoekers tussen 15u en 20u

IZA:
Voor niet-covid patiënten: 2x dag 30 minuten bezoek van twee personen tijdens de gebruikelijke bezoekuren.
Voor covid patiënten: geen bezoek, afwijkingen kunnen individueel toegestaan worden na overleg met de hoofdarts.

Isolatiekamers: geen bezoek toegelaten tenzij bij palliatieve patiënten. Afwijkingen kunnen individueel toegestaan worden na overleg met de hoofdarts.

Begeleidersregeling
Werking volgens dienstafspraken.

Voor elke patiënt kan er afgeweken worden van de bezoekregeling; deze is afhankelijk van de medische situatie van de patiënt.

Ja, in het ziekenhuis dient u nog steeds een chirurgisch mondmasker te dragen.
Indien u er geen bij zich heeft, kan u er eentje aanschaffen aan de automaat in de inkomhal.

Facturatie

U mag uw ziekenhuisfactuur verwachten 1,5 maand na uw opname.

Voor alle inlichtingen omtrent de kosten van uw opname kan u elke werkdag tussen 8.30 u en 12 u terecht op de dienst facturatie/administratie (telefoonnummer: 014/71 21 11).

1,5  à 2 maanden na de opname mag u uw factuur verwachten.

Patiënten

U kunt bij de ombudsdienst terecht met een klacht, voor het melden van een (bijna)-incident of een suggestie.

 

Bij het binnenkomen van het ziekenhuis draagt u een mondmasker. Heeft u geen mondmasker op zak? Aan onze automaat kan u er één aankopen.
Inschrijven gebeurt in ons ziekenhuis aan de kiosk, met uw identiteitskaart.

De kiosk
1. werkt uw inschrijving af; zo ontvangt u uw klevers.
Bovenaan de klevers staat de te volgen route. U gaat het ziekenhuis binnen door het inscannen van de barcode op uw klevers aan de automatische poortjes. U houdt de barcode omhoog en u hoeft het onthaal niet meer te passeren.
Of
De kiosk
2. geeft u een volgnummer om naar het onthaal te gaan. Uw volgnummer en het loket dat u zal verder helpen verschijnen op de TV schermen in de inkomhal.
Bij elke consultatie dient u zich opnieuw via deze weg aan te melden.

Geen identiteitskaart?
U krijgt aan de kiosk een volgnummer om naar het onthaal te gaan.
Wenst u enkel info?
Dan krijgt u aan de kiosk ook een volgnummer om naar het onthaal te gaan.
Op de TV schermen in de inkomhal verschijnt uw volgnummer en het loket dat u zal verder helpen.

Onderzoek – wachttijden

Wachten is nooit aangenaam. Wij doen ons uiterste best om de wachttijden te beperken. Volgende zaken kunnen een verlenging geven van de wachttijden:
Het aantal patiënten op spoedgevallen en de ernst van hun aandoening.

De tijd nodig om de resultaten van eventuele onderzoeken te ontvangen (bloedonderzoek, radiologie, …). Om u een idee te geven: een analyse van een bloedname duurt ongeveer 1,5 u alvorens volledig te zijn.

Het advies van een andere specialist wordt gevraagd.

Het starten van de behandeling en toedienen van de nodige zorgen bij onderzochte patiënten.

Voorbereiding en/of beschikbaarheid van een kamer wanneer een opname op een ziekenhuisafdeling nodig is.

Triage
Wanneer u zich aan de balie van de dienst spoedgevallen hebt aangemeld en ingeschreven, zal onze (triage-) verpleegkundige u zien.
Hij/zij bevraagt uw klachten en bepaalt binnen welke urgentiecategorie deze vallen. Op basis daarvan, krijgt u een kleurcode toegewezen en gebeuren er bijkomende onderzoeken (indien nodig).
Het kan gebeuren dat wij u vragen om opnieuw plaats te nemen in de wachtruimte.
Om onduidelijkheden te vermijden kunt u steeds navragen in welke triagecategorie u zich bevindt.

Triage categorieën (Manchester Triage Systeem)
Rood: er is onmiddellijke hulp vereist.
Het gaat om een levensbedreigend letsel. Deze patiënten gaan rechtstreeks naar een onderzoeksruimte.
Eerste artsencontact: onmiddellijk.

Oranje: er is snelle hulp vereist.
Patiënt is ernstig ziek of heeft een ernstig letsel dat snelle behandeling vraagt.
Deze patiënten gaan indien mogelijk rechtstreeks naar een onderzoeksruimte.
Streeftijd eerste artsencontact: binnen 10 min.

Geel: behandeling kan even wachten.
Patiënt heeft een minder ernstig letsel of aandoening, maar verder onderzoek en/of behandeling is wel noodzakelijk.
Streeftijd eerste artsencontact: binnen 60 min.

Groen: behandeling kan langere tijd wachten.
Patiënt heeft een gering letsel of aandoening.
Streeftijd eerste artsencontact: binnen 120 min.

Blauw: de hulpvraag is het minst spoedeisend.
Patiënt heeft reeds langere tijd klachten, zonder belangrijke verandering in het klachtenpatroon.
Streeftijd eerste artsencontact: binnen 240 min.

Een opname via een spoedgevallendienst is niet noodzakelijk een “snelle opname”. De snelheid van behandeling wordt vooral bepaald door de ernst van de klacht. Levensbedreigende aandoeningen krijgen steeds voorrang.
We stellen het verloop hier kort voor:

Aanmelding
Triage
Onderzoek
Behandeling
Einde spoedopname
Uw huisarts ontvangt spoedig na uw bezoek een verslag of indien nodig krijgt u het mee. Indien uw huisarts geen verslagen dient te ontvangen, gelieve dit even te melden.

Elke werkdag van 8u tot 21u
Zaterdag van 8u tot 12u
Zon- en feestdagen gesloten

U kan deze medische hulpmiddelen via een thuiszorgwinkel van uw mutualiteit aanvragen. Hou er best rekening mee dat dit enige organisatie en tijd vraagt en dus ook uw ontslagdatum kan beïnvloeden als dit niet tijdig geregeld is. Ook hiervoor kan u onze maatschappelijke dienst inschakelen tijdens uw verblijf of kan u vooraf contact opnemen met een thuiszorgwinkel van uw mutualiteit of een onafhankelijke thuiszorgwinkel. Voor kleine materialen zoals een looprek of krukken klopt u aan bij uw apotheker voor een korte huurperiode.