Home - Diagnostische mammografie

Diagnostische mammografie

Bel ons 014/71 20 00

Naam
Mammografie
Wat
Een mammografie is een radiologisch onderzoek van de borsten om vroegtijdig borstkanker op te sporen.
Er zijn 2 soorten mammografieën :
Een diagnostische mammografie : Indien uw arts een mammografie aanvraagt omdat u klachten heeft, is dit een
diagnostische mammografie. Vb. u voelt een knobbeltje in uw borst.
Een screeningsmammografie of preventieve mammografie : Deze mammografie kadert in de preventieve
opsporing van kanker. Indien u geen klachten heeft en u bent tussen 50 en 69 jaar, kan u 2-jaarlijks gratis een
preventieve mammografie laten verrichten.
Deze worden georganiseerd door de gezondheidsdiensten van de Vlaamse Gemeenschap. Het onderzoek wordt
volledig terugbetaald door de Federale Overheid. U dient zich hiervoor te wenden tot uw huisarts of
gynaecoloog. Zoniet, krijgt u automatisch een uitnodiging hiervoor vanuit het Regionaal Screeningscentrum
Antwerpen (UZ Antwerpen), waarmee wij samenwerken.
Het screeningsprogramma verloopt volgens de verplichte Europese normen.
< 30 jaar en zeker < 25 jaar verrichten wij zelden een mammografie. Het borstweefsel is niet geschikt hiervoor,
de techniek te pijnlijk en een echografie geeft meestal voldoende gegevens. Tijdens zwangerschap en
borstvoeding heeft een mammografie geen zin omwille van dezelfde redenen. Na de borstvoeding dient 4 tot 6
maanden gewacht.
Onze eenheid is sinds juni 2001 erkend als lokaal Screeningscentrum en staat hiervoor onder controle van het
Regionaal Screeningscentrum Antwerpen (UZ Antwerpen) voor wat betreft de interpretatie en van het Leuvens
Universitair Centrum voor Medische Fysica in de Radiologie (KU Leuven) voor de technische controle van de
toestellen en de mammografische documenten. Dit omvat onder andere een dagelijkse kwaliteitscontrole.
Nut van mammografie
Het is herhaaldelijk wetenschappelijk bewezen dat een correct uitgevoerd screeningsprogramma het overlijden
door borstkanker met 33% doet dalen. De tumoren kunnen dan in een vroegtijdig stadium ontdekt worden. Er
kan dan mogelijks nog een minder belastende behandeling gebeuren met betere resultaten.
Met een mammografie worden tumoren ontdekt die u noch uw arts kunnen vaststellen.
Indien het een diagnostische mammografie betreft, kan een mammografie (eventueel aangevuld met een
echografie of zeer zeldzaam een MR onderzoek) meestal het probleem oplossen of een duidelijk antwoord geven
aan uw arts welke de volgende stap dient te zijn.
Voorbereiding
Een mammografie wordt best uitgevoerd in de week volgend op de vijfde dag van de maandstonden. Onder
hormonale invloed is de borst dan minder vochtrijk en het minst gespannen. De noodzakelijke compressie van de
borst is dan beter en minder pijnlijk voor de patiënte. De kwaliteit van de opnamen is dan optimaal.
Er is verder geen voorbereiding nodig.
10 minuten voor het afgesproken uur mag u zich aanmelden aan het secretariaat. U brengt het aanvraagformulier
dat door de dokter is ingevuld en uw identiteitskaart mee.
Enkele tips
Omdat u bij een mammografie het bovenlijf moet ontbloten, draagt u best een blouse of een pull die u
gemakkelijk kan uittrekken.
Gebruik voor het onderzoek geen cosmetica, crèmes, deodorants, … want deze kunnen de kwaliteit van de
mammografie beïnvloeden.