Home - Bezoekers - Bezoekuren

Bezoekuren

Het is evident dat uw familielid, vriend of kennis graag een bezoekje krijgt.
Om vermoeidheid van de patiënt te voorkomen, gelieve de bezoekduur te beperken en de aangegeven bezoekuren te respecteren.

Bel ons 014/71 20 00

Covid?

In het ziekenhuis worden de nodige maatregelen getroffen om de zorg veilig te houden.
Wie corona heeft, vragen we om niet op bezoek te komen.
Indien u dringende medische hulp nodig heeft, verwijzen u graag naar onze spoedgevallendienst.

Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat ziekenhuizen een veilige omgeving blijven voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Bezoekregeling

Bezoek kan enkel met een bezoekerscode. Deze code krijgt de patiënt of zijn familie bij opname op de verpleegafdeling. De patiënt/familie beslist zelf wie op bezoek mag komen en bezorgt de bezoekerscode aan zijn bezoeker(s).

Bezoek algemeen
Patiënten kunnen vanaf de dag van opname tussen 15u en 20u bezoek ontvangen. We vragen om met maximum twee bezoekers tegelijk aanwezig te zijn.

Acute beroertezorg
Van 16u tot 19.30u

Materniteit – nieuwe bezoekuren vanaf 15 januari 2024
Toegang materniteit: van 16u tot 19u.

Naast het kerngezin mogen er twee bezoekers op de kamer zijn. Er zijn dus meer toegangen per dag mogelijk binnen de bezoekuren.

Het kerngezin (de partner met inwonende kinderen) mag heel de dag op bezoek komen; zij blijven de bezoekerspas gebruiken. De andere bezoekers, die tussen 16u en 19u op bezoek mogen komen, krijgen enkel toegang met de bezoekerscode.

Pediatrie
Ouders (permanent)  Gezin en max. twee extra bezoekers tegelijk tussen 15u en 20u

Neonatologie
Bezoek van broertje(s) en/of zusje(s): 1x/opname (of indien opname langer duurt: 1x/week), vaste dag, max 15 min en op afspraak.
Extra bezoeker: max. 2 per dag tijdens de bezoekuren 16-17u en 19-20u, gedurende 15 min; op afspraak.

Strikte voorwaarden:

  • niet verkouden / ziek zijn
  • geen bezoek mengen
  • mondmasker cfr. de algemene regels.

IZA
2x dag 30 minuten bezoek van twee personen tijdens de gebruikelijke bezoekuren tussen 13:15-13:45 en van 19:00-19:45. Ook voor covidkamers.

Isolatiekamers / Covidkamers
Na vooraf overleg met de verpleegafdeling.

Voor elke patiënt kan er afgeweken worden van de bezoekregeling; deze is afhankelijk van de medische situatie van de patiënt.

Mondmaskers

U bent als patiënt, bezoeker en medewerker nog steeds VERPLICHT om een mondmasker te dragen:

* als u symptomen van een luchtweginfectie vertoont (keelpijn, hoesten, niezen, kortademigheid)
* op plaatsen waar maskerdracht geafficheerd staat op de kamer-/afdelingsdeur.