Home - Nieuws - AZ Turnhout opent extra zaal in Kempens Hartcentrum

AZ Turnhout opent extra zaal in Kempens Hartcentrum

AZ Turnhout opent extra zaal in Kempens Hartcentrum

In het Kempens Hartcentrum kunnen patiënten terecht voor onderzoeken en behandeling aan de kransslagaders van het hart. Het gespecialiseerd centrum ligt op campus Sint-Elisabeth van AZ Turnhout maar is een samenwerking tussen de cardiologen en ziekenhuizen van AZ Turnhout, AZ Herentals en ons ziekenhuis. Jaarlijks onderzoeken ze hier zo’n 3.500 patiënten. Het Kempens Hartcentrum opent nu een derde katheterisatiezaal waardoor patiënten met hoofdzakelijk kransslagaderlijden vlotter en beter kunnen geholpen worden. Daarnaast biedt de extra beschikbare tijd in de katheterisatiekamers mogelijkheden voor verdere uitbouw van de dienst op andere domeinen.

“Het lichaam heeft twee kransslagaders ( ‘coronairen’ ) die het hart voorzien van zuurstofrijk bloed”, vertelt dr. Herman Van der Stighelen cardioloog in AZ Turnhout. “Bij vernauwingen in de kransslagaders is er zuurstoftekort in het hart, wat kan leiden tot hartkrampen. Plots dichtslippen van een kransslagader resulteert in een hartinfarct. Bij vermoeden van een ernstige vernauwing in de kransslagaders plannen we een hartkatheterisatie of coronarografie in het Kempens Hartcentrum.”
Een gepland coronair onderzoek wordt sinds de opening van de comfortabele cardiolounge in oktober 2023 meestal in daghospitalisatie uitgevoerd, dus zonder overnachting.

Het onderzoek vindt plaats in een speciaal ingerichte katheterisatiezaal, ook wel cathlab genoemd. “Met behulp van röntgenstralen maken we filmpjes vanuit verschillende hoeken terwijl we contraststof in de kransslagader spuiten”, legt dr. Van der Stighelen uit. “We kunnen via een hartkatheterisatie ook de pompfunctie van het hart en werking van de hartkleppen bekijken. Wanneer we een vernauwing vaststellen, kunnen we deze meteen tijdens het onderzoek behandelen door het plaatsen van een stent: een fijne metalen constructie die in de wand van het bloedvat wordt gedrukt door middel van een ballon en het zo mooi open houdt.”

Zowel het onderzoek als de behandeling verloopt dus via katheters (lange, soepele buisjes uit kunststof), meestal vanuit de polsslagader, soms vanuit de liesslagader, en onder lokale verdoving.

Dr. Van der Stighelen vervolgt: “De derde cathlabzaal creëert meer ruimte om katheterisaties uit te voeren waardoor we de wachtlijsten kunnen wegwerken. Bovendien merken we dat de complexiteit van ingrepen toeneemt de laatste jaren. Dat vergt vaak meer tijd voor de behandeling van een patiënt. Met deze extra zaal vermindert de tijdsdruk bij de zorgverleners en is de beeldkwaliteit ook nog beter. Tot slot k

omt in de twee reeds bestaande zalen ruimte vrij voor onder andere de zogenaamde ‘cardiale resynchronisatie-therapie’, een techniek waarbij door middel van een specifiek geplaatste pacemaker een falende hartspier beter samentrekt.”

Hoewel de meerderheid van de patiënten gepland naar het Kempens

Hartcentrum komt, gebeuren er ook veel spoedingrepen. Ongeveer 15% van de patiënten komt in ons Hartcentrum terecht op moment van een hartinfarct, waarbij een snelle ingreep nodig is om de slagader open te maken en de hartspier te redden.

Er staan al 10 jaar dag en nacht een interventiecardioloog en 2 verpleegkundigen paraat om binnen het half uur een katheterisatie uit te voeren indien hoogdringend.