Home - Wondzorg

Wondzorg

Algemene voorstelling

Op de ambulante wondzorgconsultatie buigen we ons over moeilijk helende, lang aanslepende of complexe wonden. Onze aanpak is patiënt gericht: wij stellen U centraal.
Bij het eerste consult zal uw specialist de nodige stappen ondernemen om tot een duidelijk beeld te komen van het wondprobleem, en de oorzaken hiervan. De behandeling wordt ingesteld en bij élke raadpleging opgevolgd door Dr. Helsloot, vaatchirurge en/of Dr. Boonen, dermatoloog. De voorschriften voor thuisverpleging en verzorgingsmateriaal, alsook de aanvraag voor financiële  tegemoetkoming voor chronische wondzorg, worden door ons voorgeschreven.
Het contact met de endocrinoloog of de orthopedist wordt gelegd op indicatie.
Podologische verzorging kan in eenzelfde tijd georganiseerd worden indien nodig.
Onze erkende wondzorgverpleegkundigen Els en Edith zorgen voor de wondzorg op de raadpleging, de coördinatie, alsook voor de communicatie met uw thuisverpleegkundigen.
Onze sociale dienst biedt de nodige ondersteuning om de haalbaarheid en het kostenplaatje niet uit het oog te verliezen, en te ondersteunen waar mogelijk.
Opvolging wordt voorzien tot volledige wondgenezing wordt bekomen, bij elke consultatie wordt gecommuniceerd naar uw huisarts én thuisverpleegkundigen.
Bij genezing is ook  preventie  naar de toekomst een belangrijk aandachtspunt.

Contactgegevens

Tel.: 014/71 22 81