Home - Sociale dienst

Sociale dienst

Sociale dienst

Algemene voorstelling

Een (on)geplande opname in het ziekenhuis kan vragen oproepen.
Onze sociale dienst staat klaar om u te begeleiden in het zoeken naar oplossingen.
Vraag naar de sociale medewerker via uw behandelende arts of verpleegkundige van de afdeling.

Waarvoor kan u bij de sociale dienst terecht?
• Algemene vragen m.b.t. administratie, sociale wetgeving, tegemoetkomingen, financiële begeleiding en vragen die te maken hebben met uw ziekte of behandeling.
• (Zorg)hulpverlening aan huis.
• Tijdelijke of definitieve opvang na een ziekenhuisopname zoals aanvragen voor een verblijf in een woonzorgcentrum, kort verblijf, revalidatie,….
Let op: Vele hulp- of opvangmogelijkheden zijn schaars. Een vroegtijdige aanvraag is noodzakelijk indien ontslag naar huis niet meer mogelijk is. Vraag zo snel mogelijk een afspraak met onze sociale dienst om de meest recente informatie te bespreken m.b.t. mogelijkheden.
• Andere bezorgdheden waarbij een vertrouwelijk & discreet gesprek kan opluchten.

Contactgegevens

Onze medewerkers zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9u en 14u.

Indien u weet wie het dossier van u of uw familie/naaste begeleidt, kan u rechtstreeks met de betrokken medewerker contact opnemen.
Indien u niet op de hoogte bent van de betrokken medewerker, vragen wij contact op te nemen via het permanentienummer.

Permanentie Geriatrische zorg: 014/ 71 28 90
Permanentie Algemene diensten: 014/ 71 20 81

Overzicht medewerkers:

Dams Marlies: 014/ 71 27 30 – Niet op woensdag
Deveuster Els: 014/ 71 24 40
De Boel Lise: 014/ 71 27 08
De Vos Belle: 014/ 71 28 80 – Niet op woensdag
Haex Mariëlle: 014/ 71 24 29 – Niet op vrijdag
Van Kollenburg Paula:014/ 71 24 28 – Niet op woensdag