Home - Slaapkliniek

Slaapkliniek

Algemene voorstelling

In het Heilig Hartziekenhuis van Mol doen we sinds 2015 aan Multidisciplinaire slaapgeneeskunde. Multidisciplinaire slaapgeneeskunde door samenwerking van longartsen en neurologen, zorgt voor een geïntegreerde diagnostiek en behandeling.

Patiënten worden verwezen voor een verkennende slaapraadpleging bij een van de artsen. Er gebeurt een uitgebreide anamnese naar de slaapproblematiek, gestandaardiseerde vragenlijsten en scores worden gebruikt, algemeen lichamelijk onderzoek vindt plaats. Nadien kan de arts een slaaponderzoek laten uitvoeren. Tijdens de nacht registeren we de hersengolven met EEG, hiermee worden de slaapstadia gescoord. Ook oogbewegingen, kintonus, beenbewegingen, hartritme, ECG worden geregistreerd. Ademhalingsparameters (in- en uitgeademde lucht, borst- en buikbeweging, saturatie) en houding in bed worden geregistreerd. Er gebeurd ook een video-registratie. Alle informatie wordt verwerkt om tot een sluitende diagnose te komen. Nadien wordt via de raadpleging de aangepaste behandeling voorzien. Voor CPAP-behandeling van slaapapneu, werken we samen met AZ Sint-Dimpna.

Contactgegevens

Tel.: 014/71 20 10

Hoofdverpleegkundige
Dirk Huysmans
Tel.: 014/71 27 11
E-mail: dirk.huysmans@azmol.be