Home - Psychologische dienst

Psychologische dienst

Algemene voorstelling

Onze psychologische dienst wordt betrokken in specifieke ambulante diagnose – en/of begeleidingstrajecten of tijdens een hospitalisatie in het ziekenhuis.
Dit is enkel mogelijk na verwijzing van de behandelende arts en/of op vraag van de patiënt.

Er zijn vele redenen waarom een psycholoog betrokken kan worden in de zorgverlening:

• Het ondersteunen van de arts in het vaststellen van een diagnose door gerichte onderzoeken af te nemen.
• Begeleiding en voorbereiding op een ingrijpende operatie met impact op de manier van leven.
• Begeleiding bij het aanpassen van de manier van leven met het oog op een gezonde levensstijl aan te houden.
• Begeleiding van een revalidatietraject na een ernstige gezondheidscrisis.
• Begeleiding na de diagnose van een chronische ziekte zoals diabetes.
• Begeleiding na de diagnose van kanker.
• Begeleiding bij depressie, angst, stress, …
• Begeleiding bij zelfmoordgedachten of na een zelfmoordpoging.
• Begeleiding na het vaststellen van een ontwikkelingsstoornis of een moeilijke opvoedingssituatie.
• Het begeleiden van een rouwproces.
• …

Voor verwijzingen tijdens een hospitalisatie zal in een eerste gesprek uw hulpvraag besproken worden.
Op basis van dit gesprek zal de psycholoog een begeleidingsadvies bespreken met u en de behandelende arts wanneer dit aangewezen is.
Als psychologen streven wij naar een zo kort mogelijke begeleiding tijdens of na een opname.
Soms is een intensere, specifieke of langdurige begeleiding aangewezen. Onze psycholoog zal u hiervoor verwijzen naar een psycholoog buiten het ziekenhuis.

Bepaalde psychologische begeleiding is opgenomen in een zorgprogramma.
Voor deze begeleidingen worden geen kosten aangerekend.
Psychologische onderzoeken en begeleidingen die ambulant of tijdens uw verblijf plaatsvinden en niet behoren tot een specifiek zorgprogramma, worden aangerekend.

 

Contactgegevens

Bereikbaarheid en specialisaties

De aanwezigheid van onze psychologen is afhankelijk van de discipline waarvoor zij een expertise hebben opgebouwd.
Zodra u in begeleiding bent, ontvangt u de contactgegevens van de betrokken psycholoog.
U kan vervolgens rechtstreeks met de betrokken psycholoog contact opnemen bij vragen.

Wanneer u vragen heeft, maar nog niet over contactgegevens beschikt, kan u contact opnemen via het algemeen permanentienummer 014/71 20 33. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 9u en 14u.

Boen Linse, Revalidatie & algologie
Boermans Ianthe, Geriatrie
Geuens Isa, Oncologie
Gielen Lieve, Palliatief support team
Thys Sofie, Algemene psychologische consulten, diabetes & suïcidepoging
Vanden Boer Michelle, Moeder & kind
Bellinkx Mieke, Geheugenkliniek
Willekens Kathleen, Geheugenkliniek
Lenaerts Pieter-Jan, Obesitascentrum
Van Son Kirsten, Obesitascentrum

Annuleren of verplaatsen van een afspraak

Voor bepaalde disciplines kan de wachttijd oplopen. We trachten deze zo kort mogelijk te houden.
Als u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, kan u ons helpen deze wachttijd te beperken door uw afspraak tijdig te verplaatsen of te annuleren.
Indien u een afspraak niet annuleert of herhaaldelijk laattijdig annuleert, worden extra kosten aangerekend.

Weet u niet wie de begeleidende psycholoog is, maar u wenst een afspraak te verplaatsen:
• Obesitaspsycholoog: u kan contact opnemen met het secretariaat chirurgie op 014/ 71 20 60
• Andere psycholoog: u kan contact opnemen op het algemeen nummer 014/71 20 33