Home - Palliatief support team

Palliatief support team

Palliatief support team

Algemene voorstelling

Wanneer u ongeneeslijk ziek bent en een behandeling gericht op genezing niet meer mogelijk is, richt palliatieve zorgverlening zich op het maximaliseren van de levenskwaliteit.
Het vroegtijdig opstarten van palliatieve zorgverlening leidt tot de meeste levenskwaliteit.
Men legt hierbij de focus op de totaalzorg waarbij zowel het fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel welzijn de nodige aandacht, zorg en begeleiding krijgen.

Als palliatief support team (PST) gaan wij samen met de patiënt en zijn familie/naasten op zoek naar de best mogelijke ondersteuning, op maat van elke patiënt.
Ons team werkt intern nauw samen met de behandelende arts, de zorgverleners van de verblijvende afdeling en het sociaal- en paramedisch zorgteam.
Wanneer u het ziekenhuis verlaat, voorzien wij, samen met de sociale dienst, de nodige communicatie en overdracht naar de zorgpartners in de thuiszorg.

Als palliatief team bestaat onze opdracht uit:

•  Streven naar optimale palliatieve zorg tijdens een verblijf in het ziekenhuis.
•  Ondersteunen van een goede voorbereiding op het ontslag naar huis of naar een andere zorgvoorziening.
•  Voorzien van informatie aan de patiënt & familie/naasten mbt palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie, opstellen van een wilsverklaring, …
•  Uitbouwen van een gedragen palliatieve zorgcultuur.
•  Coachen en opleiden van zorgverleners.
•  …

Contactgegevens

• U kan de zorgverleners of behandelende arts vragen om ons te contacteren.
• U kan een mail sturen met uw vraag naar palliatiefsupportteam@azmol.be