Home - Neonatologie

Neonatologie

Algemene voorstelling

Op onze afdeling neonatologie liggen baby’s die prematuur geboren zijn, alsook dysmature baby’s. Dysmature baby’s zijn baby’s met een te laag geboortegewicht. Ook een voldragen baby heeft soms extra zorgen nodig en komt op de afdeling neonatologie terecht. Dit kan om verschillende redenen zijn.

Er is plaats voor 10 baby’s waarvan er 2 bedden op materniteit zijn in onze Koala-kamers. Dit is een specifiek concept dat ervoor zorgt dat baby en ouders niet meer moeten gescheiden worden van elkaar ondanks het feit dat de baby extra zorgen nodig heeft. Er blijft steeds een garantie dat de baby continu gemonitord wordt en alle nodige zorgen ontvangt.

Op de afdeling neonatologie worden alle patiënten nauwlettend in de gaten gehouden. Ze worden continu gemonitord. Afhankelijk van de toestand van de baby is dit al dan niet een uitgebreidere monitoring.

Onze afdeling neonatologie is een heel specifieke afdeling waardoor we ook met specifiek medisch materiaal werken om zo onze patiënten hun levensnoodzakelijke functies te ondersteunen zoals bv. de ademhaling.

Ons multidisciplinair team bestaat uit pediaters, pediatrisch verpleegkundigen, vroedvrouwen met extra opleiding neonatologie, kinesisten, sociaal verpleegkundige, kinderpsycholoog en andere zorgverleners. Zo kunnen we onze patiënten en hun ouders alle ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben.

Contactgegevens

Tel.: 014/71 28 81
Openingsuren: 24u/24u

1ste verantwoordelijke
Katrien Vanherck
Tel.: 014/71 28 81
E-mail: katrien.vanherck@azmol.be