Home - Geriatrisch daghospitaal

Geriatrisch daghospitaal

Algemene voorstelling

Het geriatrisch daghospitaal is een centrum voor dagbehandeling dat zich specifiek richt op de oudere patiënt. Het heeft als doel de geriatrische patiënt zo lang mogelijk in optimale omstandigheden in de eigen woonomgeving (thuis of woonzorgcentrum) te laten functioneren en opnames in het acute ziekenhuis te vermijden of een ontslag te bespoedigen.

Een gespecialiseerd team bestaande uit artsen, verpleegkundigen, ergotherapeut,  sociaal werker en psycholoog staat borg voor een kwaliteitsvolle diagnose en behandeling.

In de geheugenkliniek worden geheugenscreeningen uitgevoerd en opgevolgd bij personen met een cognitieve stoornis door een multidisciplinair team.

Diagnostische onderzoeken (radiologie, bloedonderzoek,…) en behandelingen (bloedtransfusie, intraveneuze toediening van medicatie,..) worden na voorafgaande afspraak uitgevoerd.

Het geriatrisch daghospitaal bevind zich op de tweede verdieping van het WIPA en is bereikbaar via lift 6.
Wij zijn geopend van 7.30 tot 16u.

Contactgegevens

Tel.:014/71 28 91