Home - Geriatrie verpleegeenheid

Geriatrie verpleegeenheid

Algemene voorstelling

De verpleegafdeling geriatrie omvat 52 bedden en is één grote afdeling die is ingedeeld in zes sectoren.  Elke sectorverpleegkundige draagt de verantwoordelijkheid voor de totaalzorg van 8 à 9 patiënten en vormt een belangrijke schakel in de communicatie tussen het interdisciplinair team, de arts en de patiënt.  Het team van de verpleegafdeling geriatrie bestaat uit geriaters, verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers. De geriatrische verpleegkundigen zorgen ervoor dat de geriatrische expertise wordt verspreid naar alle zorgverleners van de verpleegafdeling.

Wij willen vanuit een holistische visie aan elke geriatrische patiënt hoogstaande, kwaliteitsvolle en gespecialiseerde zorg bieden met een bijzondere aandacht voor de individuele noden en met respect voor de autonomie.

Ons zorgaanbod bestaat uit; acute zorg, revalidatiezorg, chronische zorg, palliatieve zorg.

Via een interdisciplinaire aanpak wordt gestreefd naar een optimaal herstel met een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit. Het interdisciplinair team komt wekelijks samen en bestaat uit; een geriater, verpleegkundige en een team van vaste paramedici bestaande uit ergotherapeut, kinesitherapeut, sociale dienst.

Contactgegevens

Openingsuren: 24u/24u

Hoofdverpleegkundige
Amber Clé
Tel.: 014/71 27 14
E-mail: amber.cle@azmol.be