Home - Geheugenkliniek

Geheugenkliniek

Algemene voorstelling

Een interdisciplinair team (psychologen, geriaters, neurologen, sociale dienst, ergotherapeuten en verpleegkundige) staat in de geheugenkliniek ter beschikking om op indicatie het geheugen te testen. Diagnosestelling en behandeling van (beginnende) dementie gebeuren na uitgebreide testen.

Contactgegevens

Tel.: 014/71 28 91

Aanspreekpunt
Benjamin Willekens