Home - Nieuws - Aanstelling nieuwe ceo

Aanstelling nieuwe ceo

Aanstelling nieuwe ceo

Dr. Ivo Jacobs, ceo H. Hartziekenhuis Mol, gaf het bestuur in november laatstleden de boodschap zijn rijke loopbaan te willen besluiten op uiterlijk 1 juli van dit jaar. Het bestuur is daarna snel aan de slag gegaan om in opvolging te voorzien. Geen eenvoudige opdracht om na woelige (corona)jaren, die door de ceo, artsen en medewerkers vakkundig werden bezeild, een opvolger voor de outstanding kapitein op het schip te selecteren.

In samenwerking met het bestuursorgaan, renumeratiecomité en HRM werd een interne en externe vacature geplaatst met functieomschrijving en gewenste classificaties. Uit een (gelukkig) ruim aanbod, een heuglijk bewijs dat het H. Hartziekenhuis nog aantrekkelijk is op de markt, werden een drietal kandidaten weerhouden en onderworpen aan een hoogwaardig extern assessment.

Op basis van al deze elementen werd besloten dat vanaf 1 juli (na indiensttreding op 1 juni in overdracht met de huidige ceo) het H. Hartziekenhuis in zee wenst te gaan met mevrouw Ann De Maere, geboren en getogen, en ook wonend in Sint-Niklaas. Mevrouw De Maere is licentiaat in de rechten en kwaliteitsauditor bij Qualicor Europe. Mevrouw De Maere was sinds 1997 actief in de ziekenhuissector, en dit tot recent in het ziekenhuis van Oudenaarde, vooreerst als HR-manager, sinds 2004 als ceo.

Voorgaande om u te informeren over de ernst waarmee we op zoek zijn gegaan om continuïteit in de zorg te borgen, met aandacht voor onze eigenheid. Wij zijn dan ook verheugd mevrouw De Maere te mogen verwelkomen in onze rangen. Wij bieden haar een mooi bedrijf, met uitstekende medewerkers en in volle ontwikkeling. De borging van de zorg voor de patiënt in Mol, de verdere uitbouw van de ziekenhuisactiviteiten in de Zuiderkempen en het individueel zorgplan in samenwerking met Geel, zullen voor haar de belangrijkste prioriteiten zijn.

Tevens zijn we verheugd u al te kunnen melden dat dr. Ivo Jacobs zijn bestuurlijke taken in het H. Hartziekenhuis nog wel wenst verder te zetten na zijn pensionering. Ik hoop samen met hem, mijn bestuur en de andere stakeholders, de toekomst in het hoogstnoodzakelijke ruimere kader van de Zuiderkempen nog verder vorm te kunnen geven.

Mede in naam van het bestuursorgaan,

Eddy Jennen, voorzitter