Home - Nieuws - 18 april: de Europese dag van de patiëntenrechten

18 april: de Europese dag van de patiëntenrechten

18 april: de Europese dag van de patiëntenrechten

Op donderdag 18 april vieren we de Europese Dag van de patiëntenrechten!
Een mooie gelegenheid om stil te staan bij de aangepaste wet op de patiëntenrechten. Deze wet zorgt ervoor dat patiënten meer inspraak hebben in hun behandeling en dat hun rechten beter worden beschermd.

Als ziekenhuis vinden wij het ontzettend belangrijk dat onze patiënten zich gehoord en gesteund voelen. Daarom zetten wij ons elke dag in om ervoor te zorgen dat zij de beste zorg en begeleiding krijgen. Want hun gezondheid staat bij ons altijd op de eerste plaats.

Laten we samen streven naar een betere en transparantere gezondheidszorg voor iedereen. Samen maken we het verschil!

De belangrijkste veranderingen in deze wet situeren zich op onderstaande domeinen:

  • Het toepassingsgebied van de wet
  • Samenwerking en doelgerichte zorg
  • Communicatie, gegevens delen & het patiëntendossier
  • Vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger
  • Recht op vrije keuze van zorgverleners
  • Klachtrecht
  • Recht op aandacht
  • Afdoende behandeling van pijnklachten

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen kan je alvast hier raadplegen: Zoom in februari | Vlaams Patienten Platform

Bij vragen kan je uiteraard terecht bij onze ombudsdienst.